Nooga är en modern digital bokföringsbyrå som jobbar för att kunden ska lyckas med sitt företag. Vi erbjuder en rad olika tjänster inom tre områden: ekonomihantering, systemintegration och konsultering. Vårt mål är att förenkla kundens arbetsvardag, hjälpa kunden att hålla koll på sin business och även fungera som stöd när kunden står inför större förändringar.

Idag har Nooga kring 60 anställda som jobbar på våra kontor i Esbo, Jakobstad, Karleby, Närpes, Vasa och Åbo. Vi är ständigt på jakt efter duktiga, sociala och flexibla personer som kan komplettera vårt växande team.

Nooga är en arbetsplats med:

  • låg hierarki och goda möjligheter att påverka beslut
  • flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete
  • konkurrenskraftiga löner och bra personalförmåner
  • trevliga kolleger och fin arbetsgemenskap

Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Vi vill gärna att du hör av dig! Om du inte hittar ett passande jobb bland våra lediga arbetsplatser här nedan kan du sända in en öppen ansökan via vårt formulär.

Nooga är Great Place To Work-certifierad. Processen med certifieringen påbörjades hösten 2019 när Nooga deltog i den utvärderingsprocess som Great Place to Work-certifieringen kräver. Företagsverksamheten utvärderades både från medarbetarnas och ledarnas perspektiv. 2020 fick Nooga en fin sjunde plats i klassen småföretag. Hösten 2020 förnyades certifikatet. I slutet på april 2021 när Finlands Bästa Arbetsplatser 2021 publicerades, placerade sig Nooga på en andra plats i klassen för småföretag. Även 2022 placerades sig Nooga bland de bästa arbetsplatserna. I takt med att antalet anställde översteg 50 personer tillhörde Nooga inte längre klassen för småföretag. I slutet av april 2023 fick Nooga fira en fin femte placering bland Finlands Bästa Arbetsplatser, men nu i klassen för medelstora företag. Nooga befann sig även 2024 bland Finlands Bästa Arbetsplatser, då som landets fjärde bästa arbetsplats. Detta tyder på att satsningen på personalens välmående ger resultat även när antalet anställda växer.

Läs på vår blogg om när Nooga fick Great Place To Work-certifikat 2019:
https://www.nooga.fi/sv/nooga-fick-certifikatet-great-place-to-work/

Läs på vår blogg om när Nooga fick en andra plats i klassen småföretag när Finlands bästa Arbetsplatser 2021 publicerades:
https://www.nooga.fi/sv/nooga-bland-finlands-basta-arbetsplatser-fick-en-andra-plats/

Läs på vår blogg om vår HR-Specialist Linda och hur det är att arbeta på Nooga: https://www.nooga.fi/sv/nooga-together-team/

Öppen ansökan

Lediga tjänster

Tillsatta tjänster