Löneräkning

Löneräknaren håller koll på semesterdagar, kollektivavtal och ser naturligtvis också till att korrekta löner betalas ut i tid. Löneräkning hör till det vi kan allra bäst. Vi har koll på arbetslagstiftning och kollektivavtal, så du kan lita på att vi ser till att lönerna räknas rätt. Din arbetsbörda inom löneräkning och personaladministration minskar märkbart i och med att systemet som används för att anteckna arbetstimmar, semesterdagar och frånvaro enkelt kan hanteras via dator eller mobiltelefon. Du kan även göra rese- och kostnadsberäkningar direkt i vårt system.

Outsourca löneräkningen

Vi hjälper dig gärna med arbetsavtal, årsanmälningar till myndigheter och medersättningsansökningar till försäkringsbolag eller FPA. Outsourcing lämpar sig för alla, oberoende av storlek på företag, företagsform och bransch. En vanlig oro inför att outsourca löneräkningen är att man släpper kontrollen. Men det blir precis tvärtom, du har full insyn i löneräkningen och låter våra experter sköta arbetet så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Varje bransch har naturligtvis sina egna utmaningar då det gäller personal- och lönefrågor. Samma gäller också företagets eller organisationens livscykel. Start-up-företags tillväxt förutsätter andra HR-åtgärder än ett internationellt börsbolag som redan har en stark position på marknaden.

Det är enkelt att byta bokföringsbyrå

Visste du att du kan byta bokföringsbyrå när som helst på året lika smidigt som vid årets början? Begär en offert så ger vi dig en gratis kostnadsuppskattning!

Digital bokföring- Ett naturligt steg i utvecklingen

Närpes är växthusodlingens centrum och där produceras 60 % av tomaterna och 50 % av gurkorna i Finland. Totalt beräknas växthusnäringen sysselsätta cirka 1 200 personer i staden (närpes.fi). Ulf Harf är tredje generationens växthusodlare. Tillsammans med frun Susanne Harf leder han företaget…

Stor fördel att få skild resultatuppföljning – Mångsidig företagare får flexibel ekonomihjälp

Eftersom lönerna är SJT Trades överlägset största utgift är det mycket viktigt att de räknas rätt. Det är inte alldeles enkelt eftersom företaget har 80 anställda i både städ- och vårdbranschen, och därmed två kollektivavtal…

Hur kommer ni igång med outsourcing av löneräkningstjänster?

  1. Ta kontakt! Vi gör offert och avtal på basen av era lönerelaterade behov.
  2. Vi ger detaljerade instruktioner om vilka uppgifter uppgifter vi behöver för uppstart och ni levererar materialet till oss.
  3. Vi kommer överens om hur överföring av löneunderlaget sker.
  4. Vi gör inställningar i systemet och automatiserar efter möjlighet.
  5. Vi ger nödvändiga skolningar i systemet.
  6. Ni ger information om systemet och vårt nya tjänsteupplägg till era anställda, samt våra kontaktuppgifter ifall det behövs.
  7. Bara att köra!