Bokföring, Ekonomiförvaltning, Livsmedelsbranschen, Nooga Systems

Nooga- en ekonomipartner för livsmedelsbranschen

07.12.2021

Noogas experter berättar hur vi kan hjälpa företag i livsmedelsbranschen

Ekonomiförvaltningen inom livsmedelsbranschen kräver specialkunnande och branschkännedom. Vi hjälper företag inom livsmedelsbranschen med ekonomilösningar så att de bekymmersfritt kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Nooga kan erbjuda helhetslösningar för företag inom livsmedelsbranschen:

Nooga har ett team bestående av experter inom olika delområden som jobbar med företag i livsmedelsbranschen. På Nooga kan vi hjälpa till med att bygga upp bra rapporteringssystem med nyckeltal som kundföretaget önskar följa upp. Uppföljning av produkters och olika produktgruppers lönsamhet är viktigt inom livsmedelsbranschen. Vi har förståelse för företagets processer och olika systemlösningar för digitalisering och effektivering, berättar Noogas VD Monika Ahlskog.

Bokföring och löneräkning inom livsmedelsbranschen

Jennie Paananen är redovisningsexpert och teamledare på Nooga. När det gäller företag inom livsmedelsbranschen är det viktigt med tydlig uppföljning av bl.a. kostnadsställen, personalkostnader och anläggningstillgångar. Hon nämner att livsmedelsföretag ofta behöver ha flera försäljnings- och inköpskonton för olika produkter och produktgrupper för att få en bra överblick. Företag inom livsmedelsbranschen har ofta lager av olika slag för både råmaterial, halvfärdiga produkter och färdiga produkter. Livsmedelsföretag ska kunna visa varifrån råvarorna kommer och företagen bör garantera spårbarhet från inköp av råmaterial till slutprodukt.

Förutom mervärdesskattedeklarationer kan EU-sammandragsdeklaration och Intrastat-deklarationer bli aktuella i företag inom livsmedelsbranschen som säljer och köper internt inom EU. Vi kan sköta ovannämnda och övriga anmälningar för våra kunders räkning, säger Paananen.

Emilia Sundvik, som är lönespecialist och teamledare på Nooga, berättar att det finns en del specialfrågor att beakta i livsmedelsbranschens kollektivavtal. Hon lyfter fram bland annat miljötillägg och tjänsteårstillägg. Livsmedelsföretagen sysselsätter många personer och många löner utbetalas varje månad. Automatisering av arbetstidsuppföljningen är en del av digitaliseringsprocessen för många företag. Detta underlättar löneräkningsprocessen och sparar både tid och pengar, kommenterar Sundvik.

” Vi har förståelse för företagets processer och olika systemlösningar för digitalisering och effektivering “

Monika Ahlskog, VD

Systemlösningar och integrationer inom livsmedelsbranschen

Digitala lösningar möjliggör effektiva och smidiga processer. Thomas Fagerholm, som är projektchef på systemsidan, känner väl till livsmedelsbranschen. Livsmedelsföretagen använder ERP-system för produktionsprocessen. Ibland sköts även bokföringen i ERP-systemet och i sådana fall jobbar vi i kundens system, säger Fagerholm. Om flera system används, behöver systemen kunna kommunicera med varandra för att undvika onödigt manuellt arbete. Ibland uppnås det via integrationer och ibland kan en applikation vara till hjälp när det gäller att skapa tex fraktdokument eller etiketter.

Utgående från kundföretagets processer och behov kan vi skräddarsy digitala lösningar. Ett sätt att effektivera orderhanteringen i företaget är att använda sig av EDI (Electronic Data Intercharge). Förenklat innebär det att beställarens order kommer in automatiskt i leverantörens system. Fakturan skickas sedan automatiskt till kunden.

Inom produktionen används ofta stämpelklockor och taggar. Vi hjälper gärna med att hitta en fungerande och optimal lösning för arbetstidsuppföljning. Om företaget redan har en fungerande lösning för arbetstidsuppföljning, kan vi skapa en integration till löneräkningen, berättar Fagerholm.

Thomas Fagerholm, projektchef

När man tar i bruk nya system och rutiner, är det viktigt att personalen får tydliga regler och instruktioner om hur man använder systemen. Med rätt info in – får man rätt info ut, men med felaktiga stämplingar, blir det lätt fel vid löneräkningen. Därför är det viktigt med ett expertteam, som har erfarenhet av systemen och kan hjälpa företaget att komma i gång med de nya rutinerna.

Lönsamhet och rapportering inom livsmedelsbranschen

Livsmedelsföretag behöver kostnadskalkyler för produkt- och kundspecifik lönsamhetsrapportering och prissättning.  Vi har gjort upp standardrapporter med de vanligaste nyckeltalen i Power BI. Det är lätt att ta i bruk och man kommer snabbt i gång. Vid behov kan vi göra skräddarsydda rapporter med data från kundens eget system.

Noogas expertteam kan erbjuda ett brett urval av tjänster för företag inom livsmedelsbranschen. Vi har olika verktyg och metoder för budgeter, prognoser och rapporter som behövs för finansiering till t.ex. banker. Förutom ekonomiförvaltningstjänster kan vi erbjuda systemlösningar, rådgivningstjänster och stöd i utvecklingen av företagets processer, summerar VD Monika Ahlskog.

Let´s focus on your mission – We are your key partner.