Utmaningar hör till företagarens arbetsvardag. Kanske du upplever kraftig tillväxt och söker extern finansiering, eller försöker ta dig ur en ekonomisk svacka. Kanske överväger du att sälja verksamheten eller skapa en ny strategi som kommer att innebära stora förändringar i företaget. Våra konsulter har lång och bred erfarenhet inom dessa områden, och kan fungera som ditt stöd på vägen.

“Om ditt företag står inför en förändring kan vi konsulter fungera som bollplank, rådgivare eller implementerare. Låt oss förenkla, förändra och förbättra så får du mer tid att fokusera på det du är bäst på.”
Ville Hautala, konsult på Nooga Consulting