Ekonomihantering

Vill du satsa på en modern bokföring för att spara tid och tålamod? Att hålla koll på kvitton, inköps- och säljfakturor är en tidskrävande utmaning för många företagare. Genom att digitalisera bokföringssystemet kan du förenkla din arbetsvardag betydligt. Via mobilen kan du skicka kvitton och göra reseräkningar som du sedan sänder direkt till bokföraren. Förutom bokföringen kan vi också hjälpa dig med löneräkningen. Vår löneräknare håller koll på semesterdagar, kollektivavtal och ser naturligtvis också till att korrekta löner betalas ut i tid.

Våra paket

För att kunna erbjuda just den service du behöver har vi paketerat in vår expertis enligt företagarnas olika målsättningar. Välj det paket som känns rätt för dig, och hör av dig om du har frågor!

Bättre koll på ekonomin

Paketet för dig som vill ha bättre koll på ekonomin och värdesätter en dialog med våra sakkunniga.

Innehåller:

 • Baspaketet ”Sov lugnt”
 • Tre rådgivningsmöten varje år med resultatuppföljning och rapportering av nyckeltal

Priser från 155€ / mån

Beställ

Mot nya mål

Paketet för dig som vill utveckla ditt företag och nå dina uppsatta mål.

Innehåller:

 • Paketet ”Bättre koll på ekonomin”
 • Proaktiv bokföring
 • Årlig skatteplanering
 • Controllertjänster två timmar per månad

Priser från 555€ / mån

Beställ

Framgångsrikt Scaleup

Paketet för dig som drömmer om att driva ett framgångsrikt scaleup företag.

Innehåller:

 • Paketet ”Mot nya mål”
 • Årlig uppdatering av strategi och handlingsplan
 • Budget och månatlig budgetuppföljning
 • Årlig genomgång och uppdatering av IT-strategi
 • Delägarrapport kvartalsvist
 • Controllertjänster en dag per månad enligt behov

Priser från 1280€ / mån

Beställ

Paket för nya företag

Bli företagare

Paketet för dig som står i startgroparna med din affärsverksamhet.

Innehåller:

 • Etableringsanmälan
 • Infopaket till nya företagare
 • Registrering av domän och e-post
 • Uppstart av företagets Office 365 och Backup Office 365

Priser från 630€

Beställ

Sov lugnt

Paketet för dig som vill sova lugnt och veta att ekonomiförvaltningen uppfyller lagens krav.

Innehåller:

 • Löpande bokföring
 • Löner
 • Bokslut
 • Deklarationer

Priser från 80€ / mån

Beställ

“För mig som bokförare på Nooga är det viktigt att kunden känner sig tillräckligt bekväm för att våga fråga vad som helst. Det finns verkligen inga dumma frågor! Om kunden efter vårt möte upplever att det hela känns enklare och tydligare så har jag lyckats i mitt arbete.”
Victoria Sundqvist, bokförare på Nooga

Bokföring

Efter många år som företagare och ledningsuppgifter inom små- och medelstora företag vet vi hur besvärligt det kan kännas med bokföringen. Man skall hålla koll på kvitton, inköpsfakturor, säljfakturor, momsanmälningar, fakturering och reskontra. Detta är något som vi på Nooga vill göra enkelt för våra kunder genom att digitalisera så att du enkelt kan sända in t.ex. kvitton och göra reseräkningar direkt på mobilen och att detta kommer direkt till bokföraren.

 

Löneräkning

Tycker du det är jobbigt att hålla reda på arbetsavtal, löner och semesterdagar? I företagarens hektiska arbetsvardag kan en löneräknare vara till stor hjälp. Löneräknaren håller koll på semesterdagar, kollektivavtal och ser naturligtvis också till att korrekta löner betalas ut i tid.

 

Fråga offert
Intresserad av att modernisera din bokföring?

Antal löner per månad
Antal inköpsfakturor per månad
Antal försäljningsfakturor per månad
Antal kvitton per månad