Nooga system

Vill du dra största möjliga nytta av att digitalisera och automatisera ekonomihanteringen i ditt företag? Då måste företagets ekonomisystem kunna tala med andra system som ni använder i det dagliga arbetet. Tack vare samspelet mellan systemen kan du få rapporter i realtid, och hålla koll på hur det går för ditt företag när och var du vill.

Slukar det administrativa arbetet för mycket av din tid?

 

Genom att digitalisera och automatisera ekonomihanteringen i ditt företag kan du skapa smidigare processer genom hela verksamheten. Allt sker elektroniskt och automatiskt, vilket betyder att flera tidigare manuella mellansteg faller bort.

 

De system som används i den operativa verksamheten integreras i ekonomihanteringen.

Rapporter i realtid, direkt i din mobiltelefon.

Utgående från Noogas egen plattform (API) kan vi bygga integrationer mellan system. Det gör att du slipper skriva samma uppgifter på flera ställen.

Vi hjälper dig gärna med att digitalisera och automatisera ekonomihanteringen i ditt företag, samt med systemintegrationen.

“Nooga Systems integrerar ERP-system och operativa applikationer med systemet för ekonomihantering så att kunden får uppföljning i realtid. Vi börjar med att kartlägga kundens befintliga system för att sedan utveckla dem och bygga integrationer mellan systemen.”
Thomas Fagerholm, projektchef för Nooga Systems

Integrerade system

För att kunna följa upp bokföringen i realtid behöver du få de system som används för den egna operativa verksamheten integrerade med ekonomihanteringen. Det kan till exempel handla om system för tidsregistrering, kassa eller lager. Genom att skapa samspel mellan systemen kan du få rapporter i realtid, och därmed ha stenkoll på hur det går för ditt företag just nu. Vi vet ju att du oftast är på språng så du kommer naturligtvis åt siffrorna via din mobil.

Utgående från Noogas egen plattform (API) kan vi bygga integrationer mellan dina system. Integration betyder att två system förenas så att informationen mellan dem löper automatiskt. I praktiken innebär det att du inte behöver skriva samma uppgifter flera gånger i olika system. När du låter datorn ta hand om rutinarbetet får du mer tid över för viktigare jobb.

Boka tid för kartläggning

Vi hjälper dig gärna både med att digitalisera och automatisera ekonomihanteringen i ditt företag, och med den systemintegration som krävs för att skapa smidiga processer genom hela din företagsverksamhet. Dessutom fungerar vi som bollplank under hela processens gång.

Ta kontakt så bokar vi en tid för kartläggning. När vi har koll på era nuvarande system kan vi hjälpa er att utveckla dem och bygga nya smidigare lösningar!