Vill du dra största möjliga nytta av att digitalisera och automatisera ekonomihanteringen i ditt företag? Då behöver företagets ekonomisystem kunna tala med andra system som ni använder i det dagliga arbetet. Tack vare samspelet mellan systemen kan du skapa smidigare processer genom hela verksamheten.

Nooga och bestLab Oy har tillsammans utvecklat en skräddarsydd orderapplikation för att effektivera orderhanteringen. I och med den upplever bestLab Oy att de sparat tid. Orderapplikationen möjliggör också kvalitetssäkring.
“Felrisken minskar när information inte behöver skrivas in manuellt”, berättar en nöjd Tobias Snellman.
Flera kundberättelser »

Våra produkter

 

För att kunna erbjuda just den service som ert företag behöver har vi utvecklat olika programlösningar och applikationer. Bekanta er med våra systempaket nedan och ta gärna kontakt för att höra mera!

 

Nooga Data Analyzer

”Kraftfulla analyser med hjälp av data från Netvisor”

Innehåller:

Tillgång till företagets data

Egna rapporter via API eller direkt koppling till databas

Möjlighet att koppla olika datakällor

Power BI eller Excel rapporter

Priser från 700€

Nooga Finvoice

”Systemoberoende integration av försäljningsfakturor till Netvisor”

Innehåller:

Finvoice xml integration

Databas integration

Smidig och enkel uppstart

Priser från 850€

Nooga EDI

”Plattform för hantering av EDI-meddelanden för livsmedelsindustrin.”

Innehåller:

EDI-integration för livsmedelsindustrin

Bokningsportal för manuell hantering av EDI meddelanden

Skalbar plattform

Pris enligt offert

Nooga order

”Anpassad hantering av order integrerad till Netvisor”

Innehåller:

Kundportal för hantering av order

Förenklad faktureing av order

Uppföljning av order/projekt

Pris enligt offert

Nooga Onward Invoicing

”Förenklad och effektiv vidarefakturering för bland annat byggföretag”

Innehåller:

Vidarefakturering av projektinköp

Automatisk hantering av YSE kostnadstillägg

Integration till Netvisor

Priser från 1280€

Nooga Time

”Arbetstidsuppföljning och löneunderlag för alla branscher”

Innehåller:

Arbetstidsregistrering oberoende av bransch

Automatisk TES tolkning av löneunderlaget

Registrering via mobil, web eller stämpelenhet

Integration till Netvisor

Enkel analys av tidsregistreringen

Ingen uppstartskostnad av tjänsten

Priser från 69€/månad

Nooga Messenger

”Effektiv plattform för meddelandehantering”

Innehåller:

SMS meddelanden via API

Effektiv utskick av massmeddelanden

Möjlig att integrera till egna system

Hinnat alkaen 70€/kk

Slukar det administrativa arbetet för mycket tid?

 

När ekonomihanteringen sköts elektroniskt och automatiskt, blir du av med flera tidskrävande manuella mellansteg. Vi hjälper dig gärna med att digitalisera och automatisera ekonomihanteringen i ditt företag, och integrerar era system så att arbetsvardagen löper smidigt.

 

få rapporter i realtid, direkt i din mobiltelefon

sköt faktureringen smidigt – med färre mellansteg

skapa en effektiv och säker IT-miljö

fatta välgrundade beslut snabbt – med digital analys

Vad är systemintegration?

Integration betyder att IT-system kopplas ihop så att informationen mellan dem löper automatiskt. Utgående från Noogas egen plattform (API) kan vi bygga integrationer mellan olika system. I praktiken innebär det att du inte behöver skriva samma uppgifter flera gånger i olika system.

 

Koll på ekonomin – i realtid

För att kunna följa upp bokföringen i realtid behöver du få de system som ni använder i den egna operativa verksamheten integrerade med ekonomihanteringen. Det kan till exempel handla om system för tidsregistrering, kassa, lager eller egna applikationer. Genom att skapa samspel mellan systemen kan du få rapporter i realtid, och därmed hålla koll på hur det går för ditt företag just nu. Du kommer naturligtvis också åt siffrorna via din mobil.

“Nooga Systems integrerar ERP-system och operativa applikationer med systemet för ekonomihantering så att kunden får uppföljning i realtid. Vi börjar med att kartlägga kundens befintliga system för att sedan utveckla dem och bygga integrationer mellan systemen.” Thomas Fagerholm, projektchef för Nooga Systems

Smidigare fakturering

Visste du att dina fakturor kan skickas till kunden och ekonomihanteringen samtidigt? Det ordnar vi med hjälp av vår Finvoice-fakturaintegration, som enkelt för över fakturorna till ekonomihanteringen. Om ditt faktureringssystem kan skapa e-fakturor i Finvoice-format så kan vi integrera det systemet med det molnbaserade ekonomihanteringsprogrammet Netvisor (eller ett annat motsvarande program). När du skickar en faktura till kunden sänds en kopia till ekonomihanteringen. Alternativt sänds fakturan direkt till ekonomihanteringen och vidare till kunden.

Effektiv och säker IT-miljö

Vi erbjuder helhetslösningar för IT-miljön i er organisation. Vi kan tillsammans med er göra upp en IT-strategi för att få en effektiv och säker IT-miljö för er.

Är er säkerhetspolicy aktuell? Kan ni handskas med de risker och hot som finns idag inom IT? Vi kan analysera risker och ta dem i beaktande i planeringen av er IT-miljö.

Använder ni Microsoft Office 365? Vi kan leverera Office 365 också med tillhörande backup-lösning.

Via oss kan ni också köpa hårdvara och vi kan även erbjuda leasing via vår samarbetspartner Grenke.

Analysera dina siffror – och fatta bättre beslut

Tänk om du kunde fatta välgrundade beslut snabbt? Det är faktiskt möjligt tack vare business intelligence-verktyget Power BI. Med Power BI kan vi enkelt hämta data från olika system och datakällor, bland annat Excel eller SQL-databaser. Vi skapar visuella rapporter som du kan publicera och dela, och hjälper dig analysera din data så att du kan fatta rätt beslut.

Blev du intresserad av våra tjänster?

Ta gärna kontakt, och boka ett kostnadsfritt möte för att diskutera era behov!

Thomas Fagerholm
+358407750605