Bokföring, Ekonomiförvaltning, Elintarvikeala, Kirjanpito, Nooga, Nooga Consulting, Nooga Systems, Taloushallinto

Nooga- talouskumppani elintarvikealalle

07.12.2021

Noogan asiantuntijat kertovat kuinka voimme auttaa elintarvikealan yrityksiä

Taloushallinto elintarvikealalla vaatii erikoisosaamista ja alatuntemusta. Autamme elintarvikealan yrityksiä talousratkaisuilla, jotta ne voisivat huoletta keskittyä ydintoimintaansa.

Nooga tarjoaa kokonaisratkaisuja elintarvikealan yrityksille:

Noogalla on eri osa-alueet tunteva asiantuntijatiimi, joka työskentelee elintarvikealan yritysten kanssa. Voimme auttaa luomaan raportointijärjestelmän tunnusluvuista, joita asiakasyritys haluaa seurata. Eri tuotteiden ja tuoteryhmien kannattavuuden seuranta on tärkeää elintarvikealalla. Meiltä löytyy ymmärrystä yrityksen prosesseista ja eri järjestelmäratkaisuista digitalisointia ja tehostamista varten, Noogan TJ Monika Ahlskog kertoo.

Kirjanpito ja palkanlaskenta elintarvikealalla

Jennie Paananen on taloushallinnon asiantuntija ja tiiminvetäjä Noogalla. Elintarvikealan yrityksissä muun muassa kustannuspaikkojen, henkilöstökulujen ja käyttöomaisuuden selkeä seuranta on tärkeää. Hän mainitsee, että hyvän kokonaiskuvan saamiseksi, elintarvikeyrityksien kirjanpitoa varten tarvitaan usein useampia myynti- ja ostotilejä eri tuotteita ja tuoteryhmiä varten. Tällä alalla eri varastot ovat yleisiä sekä raaka-aineiden, keskeneräisten tuotteiden että valmiiden tuotteiden osalta. Elintarvikeyritysten on voitava osoittaa, mistä raaka aineet ovat peräisin ja yritysten täytyy pystyä takaamaan jäljitettävyys raaka-aineiden ostosta lopputuotteeseen.

-Arvonlisäveroilmoitusten lisäksi EU-yhteenvetoilmoitukset ja Intrastat-ilmoitukset voivat olla ajankohtaisia elintarvikealan yrityksissä, jotka myyvät ja ostavat EU:n alueella. Voimme hoitaa yllämainitut ja muut ilmoitukset asiakkaidemme puolesta, Paananen sanoo.

Noogan palkkahallinnon asiantuntija ja tiiminvetäjä Emilia Sundvik tuntee elintarvikealan työehtosopimuksessa huomioitavat erityiskysymykset. Hän nostaa esiin muun muassa ympäristölisät ja palveluvuosilisät. Elintarvikeyritykset työllistävät monta henkilöä ja joka kuukausi maksetaan monta palkkaa. Työajanseurannan automatisointi on osa digitalisointiprosessia monessa yrityksessä. Tämä helpottaa palkanlaskentaprosessia ja säästää sekä aikaa että rahaa, Sundvik kommentoi.

” Meiltä löytyy ymmärrystä yrityksen prosesseista ja eri järjestelmäratkaisuista digitalisointia ja tehostamista varten. “

Monika Ahlskog, TJ

Järjestelmäratkaisut ja integraatiot elintarvikealalla

Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat tehokkaat ja sujuvat prosessit. Noogan järjestelmäpuolen projektipäällikkö Thomas Fagerholm tuntee elintarvikealan hyvin. Elintarvikeyritykset käyttävät ERP-järjestelmää tuotantoprosessissaan. Joskus myös kirjanpito hoidetaan ERP-järjestelmässä ja sellaisissa tapauksissa työskentelemme asiakkaan järjestelmässä, Fagerholm sanoo. Jos yrityksellä on useampi järjestelmä käytössä, niiden on voitava kommunikoida keskenään manuaalisen työn minimoimiseksi. Joskus se saavutetaan integraatioiden avulla ja joskus applikaatiosta voi olla hyötyä, kun halutaan luoda esimerkiksi lähetysasiakirjoja tai tarroja.

Asiakasyrityksen prosessien ja tarpeisiin perustuen, voimme räätälöidä digitaalisia ratkaisuja. Yksi tapa tehostaa tilaustenkäsittelyä yrityksessä on EDI:n (Electronic Data Intercharge) hyödyntäminen. Yksinkertaistetusti se tarkoittaa, että tilaajan tilaus tulee automaattisesti toimittajan järjestelmään. Lasku lähetetään sitten automaattisesti asiakkaalle.

Tuotannossa käytetään usein leimauskelloja ja tag:eja. Autamme mielellämme löytämään toimivan ja optimaalisen ratkaisun työajanseurantaa varten. Jos yrityksellä on jo toimiva ratkaisu työajanseurantaa varten, voimme luoda integraation palkanlaskentaan, Fagerholm kertoo.

Thomas Fagerholm, projektipäällikkö

Uusien ohjelmistojen ja rutiinien käyttöönotossa on tärkeää, että henkilöstö saa selkeät säännöt ja ohjeet ohjelmiston käyttämiseen. Oikeilla tiedoilla saadaan oikeaa tietoa, mutta vääristä leimauksista aiheutuu helposti virheitä palkanlaskentaan. Siksi on tärkeää saada mukaan asiantuntijatiimi, jolla on kokemusta ohjelmistoista ja joka auttaa yrityksen alkuun uusissa rutiineissa.

Kannattavuus ja raportointi elintarvikealalla

Elintarvikeyritykset tarvitsevat kustannuslaskelmia tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuusraportointia ja hinnoittelua varten. Olemme laatineet Power BI raportteja, jotka sisältävät tavallisimmat tunnusluvut. Käyttöönotto on näppärää ja nopeaa. Tarvittaessa voimme tehdä räätälöityjä raportteja asiakkaan oman järjestelmän dataan perustuen. 

Noogan asiantuntijatiimi voi tarjota laajasti palveluja elintarvikealan yrityksille. Meillä on eri työkaluja ja menetelmiä budjetteja, ennusteita ja raportteja varten, joita tarvitaan esimerkiksi rahoitusneuvotteluissa pankin kanssa. Taloushallintopalveluiden lisäksi voimme tarjota järjestelmäratkaisuja, neuvontapalvelua ja tukea yrityksen prosessien kehittämiseen, tiivistää TJ Monika Ahlskog.

Let´s focus on your mission – We are your key partner.