Bokföring, Ekonomiförvaltning, Hotell- och restaurangbranschen, Nooga

Nooga- en ekonomipartner för hotell- och restaurangbranschen

26.08.2022

Noogas experter berättar hur vi kan hjälpa företag i hotell- och restaurangbranschen

Ekonomiförvaltningen inom hotell- och restaurangbranschen kräver specialkunnande och branschkännedom. Vi hjälper företag inom hotell- och restaurangbranschen med ekonomilösningar så att de bekymmersfritt kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Nooga kan erbjuda helhetslösningar för företag inom hotell- och restaurangbranschen:

Nooga har ett team bestående av experter inom olika delområden som jobbar med företag i hotell- och restaurangbranschen. På Nooga kan vi hjälpa till med att bygga upp bra rapporteringssystem med nyckeltal som kundföretaget önskar följa upp. Vi har förståelse för företagets processer och olika systemlösningar för digitalisering och effektivering.

Bokföring och löneräkning inom hotell- och restaurangbranschen

Inom hotell- och restaurangbranschen är det viktigt med tydlig uppföljning av kassaförsäljningen och olika betalmedel såsom lunchsedlar, lunchkuponger och presentkort. Även periodisering av årsrabatter är viktigt inom denna bransch.

Löneräkningsprocessen inom hotell-och restaurangbranschen kan automatiseras för att få snabbare lönsamhetsrapporter. Detta underlättar löneräkningsprocessen och sparar både tid och pengar. Vi ser även till att lönerna följer kollektivavtalet och hjälper er i frågor som berör personal, anställningsförhållanden och avtal. Specialfrågor inom detta kollektivavtal är exempelvis systemet för årsledighetsdagar.

Systemlösningar och integrationer inom hotell- och restaurangbranschen

Vi är er partner för att hitta det bästa kassasystemet inom restaurangbranschen som är lättanvänt, effektivt och snabbt. Från rätt kassasystem kan man få goda och mångsidiga rapporter.

Digitala lösningar möjliggör effektiva och smidiga processer. Ibland sköts även bokföringen i ERP-systemet och i sådana fall jobbar vi i kundens system. Om flera system används, behöver systemen kunna kommunicera med varandra för att undvika onödigt manuellt arbete. Ibland uppnås det via integrationer och ibland kan en applikation vara till hjälp. Utgående från kundföretagets processer och behov kan vi skräddarsy digitala lösningar.

Automatisering av arbetstidsuppföljningen är en del av digitaliseringsprocessen för många företag. Vi hjälper gärna med att hitta en fungerande och optimal lösning för arbetstidsuppföljning. Om företaget redan har en fungerande lösning för arbetstidsuppföljning, kan vi skapa en integration till löneräkningen.

Vi är er partner för att hitta det bästa kassasystemet inom restaurangbranschen som är lättanvänt, effektivt och snabbt. Från rätt kassasystem kan man få goda och mångsidiga rapporter.

CFO & Accounting Manager Tommy Granholm och Nooga Systems Projektchef Thomas Fagerholm.

När man tar i bruk nya system och rutiner, är det viktigt att personalen får tydliga regler och instruktioner om hur man använder systemen. Med rätt info in – får man rätt info ut, men med felaktiga stämplingar, blir det lätt fel vid löneräkningen. Därför är det viktigt med ett expertteam, som har erfarenhet av systemen och kan hjälpa företaget att komma i gång med de nya rutinerna.

Lönsamhet och rapportering inom hotell- och restaurangbranschen

Företag inom hotell- och restaurangbranschen som i huvudsak säljer tjänster behöver kostnadskalkyler för personaldimensionering och kundspecifik lönsamhetsrapportering och prissättning. Vid behov kan vi också göra skräddarsydda rapporter med data från kundens eget system.

Noogas expertteam kan erbjuda ett brett urval av tjänster för företag inom hotell- och restaurangbranschen. Vi har olika verktyg och metoder för budgeter, prognoser och rapporter som behövs för finansiering till exempelvis banker. Förutom ekonomiförvaltningstjänster kan vi erbjuda systemlösningar, rådgivningstjänster och stöd i utvecklingen av företagets processer.

Let´s focus on your mission – We are your key partner.