Nooga, Pressmeddelande

Accountor växer över hela Finland – bokföringsbyrå Nooga AB blir en del av Accountor

02.09.2022

För att befrämja sin tillväxtstrategi har Accountor den 1 sep 2022 förvärvat bokföringsbyrå Nooga AB. Nooga är ett modernt bokföringsbyrå som betjänar sina kunder på sex orter – Jakobstad, Karleby, Närpes, Vasa, Helsingfors och Åbo – över hela landet och sysselsätter ungefär 50 specialister inom finansförvaltning.

Med förvärvet stärker Accountor sin rikstäckande närvaro nära sina kunder, särskilt i Österbotten och andra svenskspråkiga regioner. Det gör det också möjligt att ge bättre support till alla svenskspråkiga kunder. Dessutom förbättrar förvärvet Accountors mjukvaraoberoende erbjudanden, nämligen att tillhandahålla tjänster med de verktyg som kunderna själva föredrar.

”Detta ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi. Omställningen av vår bransch kräver alltmer omfattande digitaliseringskompetens. Vi har under flera år investerat kraftigt i kundorienterade serviceprocesser, samt den moderna teknik och automatisering som stödjer dem, och vi fortsätter nu att stärka dem tillsammans med specialisterna från Nooga. Vårt mål är att bli ledande inom vår bransch och framför allt att hjälpa alla våra kunder att bli framgångsrika. Jag är glad att detta också gör det möjligt för oss att betjäna våra svenskspråkiga kunder i Finland ännu bättre i framtiden”, säger Niklas Sonkin, Accountors VD och koncernchef.

Den finansiella förvaltningen utvecklas snabbt och Accountor är en föregångare när det gäller att skapa tjänster och mjukvara för företag i alla storlekar, så att de kan följa med i utvecklingen.

”Vi menar att Accountor är en eftertraktad partner och en föregångare på området med stark kompetens inom finansförvaltning, lön och skatterådgivning. Tillsammans kan vi utveckla och utöka vår verksamhet och ytterligare förbättra våra tjänster. Jag är övertygad om att våra kunder kommer att dra nytta av den utökade kompetensen vi får med denna överenskommelse. Jag är också glad över att vår personal får fler karriärmöjligheter och daglig assistans när det behövs, säger Monika Ahlskog, VD för Nooga.

Förutom detta förvärv har Accountor genomfört 21 företagsförvärv i Finland, Danmark och Sverige. De stärker Accountors position som den ledande leverantören av finansiella förvaltningstjänster i Norden.

Mer information:

CEO Niklas Sonkin, Accountor, tfn +358 44 410 3570, niklas.sonkin@accountor.fi

Managing Director Monika Ahlskog, Nooga Oy, tfn +358 50 414 7120, monika.ahlskog@nooga.fi

Accountor är specialiserat på programvara och tjänster inom ekonomi och HR. Gruppen sysselsätter ca 2 300 experter i sex länder. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att använda möjligheterna med modern teknik och digitalisering i sitt dagliga arbete. Koncernen har sitt huvudkontor i Esbo, Finland. Förutom i Finland är vi verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina. Accountor-koncernens omsättning 2021 var 238 miljoner €. www.accountor.com

Nooga Oy Ab erbjuder finansiella förvaltningstjänster, finansiell rådgivning, affärsutveckling och systemtjänster för affärsverksamheter. Nooga Oy Ab grundades 2016 i Jakobstad och har för närvarande ca 50 anställda och betjänar kunder över hela Finland. Förutom kontoret i Jakobstad har Nooga Oy Ab kontor i Karleby, Vasa, Närpes, Åbo och Helsingfors. www.nooga.fi