Bokföring, Ekonomiförvaltning, Hälso- och sjukvårdsbranschen, Nooga, Nooga Systems

Nooga- en ekonomipartner för hälso- och sjukvårdsbranschen

04.03.2022

Hur kan Nooga hjälpa företag och organisationer i hälso- och sjukvårdsbranschen?

Ekonomiförvaltningen inom vårdbranschen kräver specialkunnande och branschkännedom. Vi hjälper företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen med ekonomilösningar så att de bekymmersfritt kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Nooga kan erbjuda helhetslösningar för företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen:

Nooga har ett team bestående av experter inom olika delområden som jobbar med företag i vårdbranschen. På Nooga kan vi hjälpa till med att bygga upp bra rapporteringssystem med nyckeltal som kundföretaget önskar följa upp. Uppföljning av personaldimensioneringarnas och kostnadsstrukturernas lönsamhet är viktigt inom vårdbranschen. Nooga har förståelse för företagets processer och olika systemlösningar för digitalisering och effektivering.

Bokföring och löneräkning inom hälso- och sjukvårdsbranschen

Inom vårdbranschen behöver du känna till många saker. Nooga har en specialkompetens inom vårdbranschen som kan hjälpa ditt företag att lyckas.

Sjukvård och läkartjänster

Är du tandläkare eller utför läkartjänster inom privata sektorn med eget företag? Funderar du på vilka tjänster som är mest lönsamma eller på vilket sätt du kan optimera din egen beskattning? Nooga team kan hjälpa dig.

Terapitjänster

Terapitjänster kan vara både momspliktiga och icke momspliktiga, vet du skillnaden? Det kan också vara svårt att utföra skiftplanering samt dess kostnadsberäkningar. Nooga kan hjälpa till med dessa beräkningar.

Daghem och boendeenheter

I boendeenheter bör hänsyn tas till jämlikheten hos de som är inneboende. Där kan optimala kostnadsberäkningar göra i förhållande till antalet inneboende.

I alla delområden inom hälso- och sjukvårdsbranschens ekonomiförvaltning är det viktigt att veta vad som gäller för att verksamheten ska anses ha momsfri verksamhet.

Löneräkningsprocessen inom vårdbranschen kan automatiseras för att få snabbare lönsamhetsrapporter. Detta är speciellt viktigt inom vårdbranschen eftersom kostnaden i huvudsak är personalkostnader. Automatisering av arbetstidsuppföljningen är en del av digitaliseringsprocessen för många företag. Detta underlättar löneräkningsprocessen och sparar både tid och pengar.

Systemlösningar och integrationer inom hälso- och sjukvårdsbranschen

Digitala lösningar möjliggör effektiva och smidiga processer. Ibland sköts även bokföringen i ERP-systemet och i sådana fall jobbar vi i kundens system. Om flera system används, behöver systemen kunna kommunicera med varandra för att undvika onödigt manuellt arbete. Ibland uppnås det via integrationer och ibland kan en applikation vara till hjälp.

Utgående från kundföretagets processer och behov kan vi skräddarsy digitala lösningar. Egna system kan integreras till ekonomisystemet.

När man tar i bruk nya system och rutiner, är det viktigt att personalen får tydliga regler och instruktioner om hur man använder systemen. Med rätt info in – får man rätt info ut, men med felaktiga stämplingar, blir det lätt fel vid löneräkningen. Därför är det viktigt med ett expertteam, som har erfarenhet av systemen och kan hjälpa företaget att komma i gång med de nya rutinerna.

Vi hjälper gärna med att hitta en fungerande och optimal lösning för arbetstidsuppföljning. Om företaget redan har en fungerande lösning för arbetstidsuppföljning, kan vi skapa en integration till löneräkningen.

Noogas VD Monika Ahlskog.

Lönsamhet och projektuppföljning inom hälso- och sjukvårdsbranschen

Hälsovårdsföretag som i huvudsak säljer tjänster behöver kostnadskalkyler för personaldimensionering och kundspecifik lönsamhetsrapportering och prissättning. Vid behov kan vi också göra skräddarsydda rapporter med data från kundens eget system.

Noogas expertteam kan erbjuda ett brett urval av tjänster för företag inom vårdbranschen. Vi har olika verktyg och metoder för budgeter, prognoser och rapporter som behövs för finansiering till exempelvis banker. Förutom ekonomiförvaltningstjänster kan vi erbjuda systemlösningar, rådgivningstjänster och stöd i utvecklingen av företagets processer.

Let´s focus on your mission – We are your key partner.