Kirjanpito, Nooga, Nooga Systems, Taloushallinto, Terveys- ja sairaanhoitoala

Nooga- talouskumppani terveys- ja sairaanhoitoalalle

04.03.2022

Miten Nooga voi palvella terveys- ja sairaanhoitoalan yrityksiä ja organisaatioita?

Taloushallinto hoitoalalla vaatii erikoisosaamista ja alatuntemusta. Autamme yrityksiä ja organisaatioita terveys- ja sairaanhoitoalalla talousratkaisuilla, jotta ne voisivat huoletta keskittyä ydintoimintaansa.

Nooga tarjoaa kokonaisratkaisuja terveys- ja sairaanhoitoalan yrityksille:

Noogalla on eri osa-alueet tunteva asiantuntijatiimi, joka työskentelee hoitoalan yritysten kanssa.  Voimme auttaa luomaan hyvän raportointijärjestelmän tunnusluvuista, joita asiakasyritys haluaa seurata. Henkilöstömitoituksen seuranta ja kustannusrakenteiden kannattavuus on tärkeää hoitoalalla. Meiltä löytyy ymmärrystä yrityksen prosesseista ja eri järjestelmäratkaisuista digitalisointia ja tehostamista varten.

Kirjanpito ja palkanlaskenta terveys- ja sairaanhoitoalalla

Hoitoalalla on paljon huomioitavia erityispiirteitä. Noogalla on hoitoalan erityisosaamista ja voi auttaa yritystäsi menestymään.

Sairaanhoito ja lääkäripalvelut

Toimitko hammaslääkärinä tai tarjoatko lääkäripalveluita yksityisellä sektorilla oman yrityksen nimissä? Mietitkö minkälaiset palvelut ovat kannattavimpia tai millä tavoin pystyt optimoimaan omaa verotustasi? Nooga tiimi voi palvella teitä.

Terapiapalvelut

Terapiapalvelut voivat olla arvonlisäverollisia tai arvonlisäverottomia, tiedätkö eron? Työvuorosuunnittelu ja niiden kustannuslaskelmat saattavat olla haastavia. Nooga voi avustaa laskelmien teossa.

Kotihoitopalvelut

Kotihoidon palvelutoiminnan prosessin optimoimiseksi tarvitaan esimerkiksi hyvää työvuorosuunnittelua, reittien optimointia ja sujuvuutta asiakaskäynteihin. Tämä saavutetaan tarkan kannattavuusseurannan avulla.

Päiväkodit ja asumisyksiköt

Asumisyksiköissä tulee huomioida asukkaiden yhdenvertaisuus. Siellä voidaan tehdä optimaaliset kustannuslaskelmat suhteessa asukkaiden määrään.

Hoitoalan taloushallinnon eri osa-alueiden osalta on tärkeää tietää arvonlisäverottoman toiminnan kriteerit.

Palkanlaskentaprosessi hoitoalalla voidaan automatisoida, jotta saadaan kannattavuusraportit nopeammin. Tämä on erityisen tärkeää hoitoalalla, jossa henkilökustannukset ovat merkittävät. Työajanseurannan automatisointi on osa digitalisointiprosessia monessa yrityksessä. Tämä helpottaa palkanlaskentaprosessia ja säästää sekä aikaa että rahaa.

Ohjelmistoratkaisut ja integraatiot terveys- ja hoitoalalla

Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat tehokkaat ja sujuvat prosessit. Joskus myös kirjanpito hoidetaan ERP-järjestelmässä ja sellaisissa tapauksissa työskentelemme asiakkaan järjestelmässä. Jos yrityksellä on useampi järjestelmä käytössä, niiden on voitava kommunikoida keskenään manuaalisen työn minimoimiseksi. Joskus se saavutetaan integraatioiden avulla ja joskus applikaatiosta voi olla hyötyä.

Asiakasyrityksen prosessien ja tarpeisiin perustuen, voimme räätälöidä digitaalisia ratkaisuja. Asiakkaan omat järjestelmät voidaan integroida taloushallintojärjestelmään.

Autamme mielellämme löytämään toimivan ja optimaalisen ratkaisun työajanseurantaa varten. Jos yrityksellä on jo toimiva ratkaisu työajanseurantaa varten, voimme luoda integraation palkanlaskentaa.

Uusien ohjelmistojen ja rutiinien käyttöönotossa on tärkeää, että henkilöstö saa selkeät säännöt ja ohjeet ohjelmiston käyttämiseen. Oikeilla tiedoilla saadaan oikeaa tietoa, mutta vääristä leimauksista aiheutuu helposti virheitä palkanlaskentaan. Siksi on tärkeää saada mukaan asiantuntijatiimi, jolla on kokemusta ohjelmistoista ja joka auttaa yrityksen alkuun uusissa rutiineissa.

Autamme mielellämme löytämään toimivan ja optimaalisen ratkaisun työajanseurantaa varten. Jos yrityksellä on jo toimiva ratkaisu työajanseurantaa varten, voimme luoda integraation palkanlaskentaa.

Noogan TJ Monika Ahlskog.

Kannattavuus ja raportointi terveys- ja sairaanhoitoalalla

Hoitoalan yritykset, jotka pääasiassa myyvät palveluita tarvitsevat kustannuslaskelmia henkilöstömitoitukseen ja asiakaskohtaista kannattavuusraportointia sekä hinnoittelua varten. Tarvittaessa voimme myös tehdä räätälöityjä raportteja asiakkaan oman järjestelmän dataan perustuen.

Noogan asiantuntijatiimi voi tarjota laajasti palveluja hoitoalan yrityksille. Meillä on eri työkaluja ja menetelmiä budjetteja, ennusteita ja raportteja varten, joita tarvitaan esimerkiksi rahoitusneuvotteluissa pankin kanssa. Taloushallintopalveluiden lisäksi voimme tarjota järjestelmäratkaisuja, neuvontapalvelua ja tukea yrityksen prosessien kehittämiseen.

Let´s focus on your mission – We are your key partner.