Bokföring, Byggbranschen, Ekonomiförvaltning, Nooga, Nooga Consulting, Nooga Systems

Nooga- en ekonomipartner för byggbranschen

29.09.2021

Noogas experter berättar hur vi kan hjälpa företag i byggbranschen

Ekonomiförvaltningen inom byggbranschen kräver specialkunnande och branschkännedom. Vi hjälper företag inom byggbranschen med ekonomilösningar så att de bekymmersfritt kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Nooga kan erbjuda helhetslösningar för företag inom byggbranschen:

Nooga har ett ByggTeam bestående av experter inom olika delområden som jobbar med företag i byggbranschen. Företagen inom byggbranschen jobbar på projektbasis. Därför är det viktigt med projektbudgeter, -bokföring och -rapportering. Vi kan erbjuda rådgivning gällande specialfrågor inom branschen, såsom omvänd momsskyldighet för byggtjänster, moms på eget bruk och grynderprojekt. När vi har kunder som börjar med grynderprojekt, går vi igenom vad de bör tänka på redan i det skedet när de planerar projektet.

Bokföring och löneräkning inom byggbranschen

Bokföringsmässigt är det mycket att hålla koll på i ett byggföretag, konstaterar redovisningsexpert och teamledare Sofia Peltola. Företagen bör exempelvis beakta att till grunden för moms på eget bruk beräknas även lönebikostnader och projektets indirekta kostnader. Delintäktsföring, dvs. att intäkter bokförs enligt tillverkningsgrad, är vanligt inom byggbranschen och det ger mera exakta månatliga rapporter. Vi kan bl.a. hjälpa kunderna med att göra upp en mall för delintäktsföringen. Byggföretagen behöver också göra bygganmälningar till Skatteförvaltningen. Skyldigheten gäller anmälan om entreprenad och anmälan om arbetstagaruppgifter. Företagen har inte alltid resurser att sköta alla anmälningar själva, men vi kan erbjuda hjälp med ovannämnda bygganmälningar för våra kunders räkning, berättar Peltola.

Emilia Sundvik är lönespecialist och teamledare på Nooga. Hon berättar att byggbranschen också skiljer sig lite från andra branscher då det gäller lönesidan. Det kan vara bra att anlita experter som håller koll på kollektivavtalets specialfrågor, t.ex. semesterberäkning och särskilda lönedelen. Skatteförvaltningen har även specialregler för branschen, bland annat för rese-ersättningar, dagtraktamenten och övriga skattefria ersättningar.

Systemlösningar och integrationer inom byggbranschen

Digital ekonomiförvaltning möjliggör effektiva och smidiga processer. Thomas Fagerholm, som är projektchef på systemsidan, känner väl till utmaningarna inom byggbranschen. Enligt Fagerholm gäller det att hitta de rätta systemen och sedan att få systemen att kommunicera med varandra för att undvika onödigt manuellt arbete. Ibland uppnås det via integrationer och ibland kan t.ex. en applikation vara till hjälp.

Med ”Nooga Onward Invoicing” fås förenklad och effektiv vidarefakturering av projektinköp och automatisk hantering av YSE kostnadstillägg. Appen minskar felrisken i faktureringsprocessen och sparar tid

Nooga Systems Projektchef Thomas Fagerholm.

Vidarefakturering av material och tjänster är ett tidskrävande arbete. Nooga har utvecklat ”Nooga Onward Invoicing”, som är en vidarefaktureringsapplikation. Applikationen är integrerad till ekonomiförvaltningssystemet Netvisor. Med ”Nooga Onward Invoicing” fås förenklad och effektiv vidarefakturering av projektinköp och automatisk hantering av YSE kostnadstillägg. Appen minskar felrisken i faktureringsprocessen och sparar tid, kommenterar Fagerholm.

Arbetstidsstämpling med ”Nooga Time” innebär att anställda ute på byggen stämplar tid på projekt. Detta ger bra underlag för löneräkning och möjlighet till noggrann uppföljning på projektnivå. Det finns naturligtvis olika kundbehov, olika processer och olika system att välja mellan. Vårt expertteam kan hjälpa kunderna att hitta de rätta systemen. Om inte tidsstämplingssystemet har färdig integration till löneräkningen, kan vi skapa en integration, berättar Fagerholm.

När man tar i bruk nya system och rutiner, är det viktigt att personalen får tydliga regler och instruktioner om hur man använder systemen. Arbetstidsstämplingen inverkar på löneräkningen, faktureringen och projektuppföljningen. Med rätt info in – får man rätt info ut, men med felaktiga stämplingar, blir det lätt fel vid löneräkningen och faktureringen. Projektrapporterna är inte heller tillförlitliga. Därför är det viktigt med ett expertteam, som har erfarenhet av systemen och kan hjälpa företagen att komma igång med de nya rutinerna.

Vi kan erbjuda rådgivning gällande specialfrågor inom branschen, såsom omvänd momsskyldighet för byggtjänster, moms på eget bruk och grynderprojekt. När vi har kunder som börjar med grynderprojekt, går vi igenom vad de bör tänka på redan i det skedet när de planerar projektet.

Noogas VD Monika Ahlskog.

Lönsamhet och projektuppföljning inom byggbranschen

Lönsamhet är A och O med tanke företagets fortlevnad. Eftersom byggföretag jobbar med projekt, är projektbudgeter och -uppföljning viktiga. Om stora byggprojekt går dåligt, kommer det att inverka på hela företaget. Vi har på Nooga olika verktyg och metoder för budgeter, analyser och rapporter och vi kan göra upp kassaflödesprognoser och underlag som behövs för finansiering till t.ex. banker. Vi har jobbat i väldigt nära samarbete med många byggföretag under de senaste åren. Tröskeln att ta kontakt är låg och vi står till tjänst i olika förändringssituationer i byggföretagens livscykel, avslutar VD Monika Ahlskog.

Let´s focus on your mission – We are your key partner.

Anmäl dig till Noogas gratis webbinarium, Vidarefakturering inom byggbranschen för Netvisor-användare, torsdag 4.11.2021 kl. 9.30-10.00.