Bokföring, Ekonomiförvaltning, Kirjanpito, Nooga, Nooga Consulting, Nooga Consulting, Nooga Systems, Nooga Systems, Rakennusala, Taloushallinto

Nooga- talouskumppani rakennusalalle

29.09.2021

Noogan asiantuntijat kertovat kuinka voimme auttaa rakennusalan yrityksiä

Taloushallinto rakennusalalla vaatii erikoisosaamista ja alatuntemusta. Autamme rakennusalan yrityksiä talousratkaisuilla, jotta ne voisivat huoletta keskittyä ydintoimintaansa.

Nooga tarjoaa kokonaisratkaisuja rakennusalan yrityksille:

Noogan RakennusTiimi koostuu rakennusalan yritysten kanssa työskentelevistä eri osa-alueiden asiantuntijoista. Rakennusalan yritykset työskentelevät projektiperusteisesti, jonka vuoksi projektibudjetit, -kirjanpito sekä -raportointi ovat tärkeitä. Voimme tarjota neuvoja rakennusalaa koskevissa erikoiskysymyksissä, kuten rakennuspalveluiden käänteinen arvonlisäverovelvollisuus, oman käytön arvonlisäverotus sekä perustajaurakointi. Kun asiakkaamme aloittavat perustajaurakointiprojektin, käymme läpi asiat, jotka tulee ottaa huomioon jo projektin suunnitteluvaiheessa, kertoo Noogan TJ Monika Ahlskog.

Kirjanpito ja palkanlaskenta rakennusalalla

Kirjanpidollisesti rakennusalan yrityksissä on paljon huomioitavaa, toteaa kirjanpitoasiantuntija ja tiiminvetäjä Sofia Peltola. Yrityksen tulee esimerkiksi ottaa huomioon, että oman käytön arvonlisäveron perusteeksi lasketaan jopa palkkojen sivukulut ja projektin epäsuorat kustannukset. Osatuloutus, eli tulojen kirjanpito valmistumisasteen mukaisesti on tavallista rakennusalalla ja tekee kuukausittaisesta raportoinnista tarkempaa. Voimme auttaa asiakasta esimerkiksi tekemällä mallin osatuloutusta varten. 

Rakennusyritysten on hoidettava myös Verohallinnolle tehtävät rakennusilmoitukset. Velvollisuus koskee urakkailmoituksia sekä työntekijäilmoituksia. Yrityksellä ei aina ole resursseja hoitaa kaikkia ilmoituksia itse, mutta me tarjoamme apua muun muassa yllä mainittujen rakennusilmoitusten tekemiseen asiakkaidemme puolesta, kertoo Peltola.

Emilia Sundvik on Noogan palkka-asiantuntija ja tiiminvetäjä. Hän kertoo, että rakennusala eroaa muista aloista myös palkkahallinnon osalta. Voi olla hyvä luottaa palkkahallinto asiantuntijoille, jotka osaavat ottaa huomioon rakennusalan työehtosopimusten erityiskysymykset, kuten lomalaskentatavat ja erillisen palkanosan. Verohallinnollakin on omia rakennusalalle määrättyjä erityissääntöjä koskien muun muassa matkakorvauksia, päivärahoja ja muita verovapaita korvauksia.

Ohjelmistoratkaisut ja integraatiot rakennusalalla

Digitaalinen taloushallinto mahdollistaa tehokkaat ja sujuvat prosessit. Thomas Fagerholm, ohjelmistopuolen projektipäällikkö, tuntee rakennusalan haasteet hyvin. Fagerholmin mukaan turhalta manuaaliselta työltä voidaan välttyä, kun yritykselle löydetään oikeat ohjelmistot ja ne saadaan toimimaan yhdessä. Joskus se voidaan toteuttaa integraatioiden avulla ja joskus esimerkiksi tietystä sovelluksesta voi olla apua.

”Nooga Onward Invoicing” -sovelluksen avulla saadaan yksinkertaistettua ja tehostettua projektiostojen jälleenlaskutusta sekä automatisoitua YSE yleiskustannuslisien käsittely. Sovellus vähentää virheiden riskiä laskutusprosessissa ja säästää aikaa, Fagerholm kommentoi.

Nooga Systems Projektipäällikkö Thomas Fagerholm.

Materiaalien ja palveluiden jälleenlaskutus on aikaa vievää työtä. Nooga on kehittänyt jälleenlaskutusta varten ”Nooga Onward Invoicing” -sovelluksen. Sovellus on integroitu taloushallintojärjestelmä Netvisoriin. ”Nooga Onward Invoicing” -sovelluksen avulla saadaan yksinkertaistettua ja tehostettua projektiostojen jälleenlaskutusta sekä automatisoitua YSE yleiskustannuslisien käsittely. Sovellus vähentää virheiden riskiä laskutusprosessissa ja säästää aikaa, Fagerholm kommentoi.

”Nooga Time” -työajankirjaussovelluksen avulla rakennusmaalla oleva työntekijä pääsee kirjaamaan työajan suoraan projektille. Tämä antaa hyvän pohjan palkanlaskennalle ja mahdollistaa tarkan seurannan projektitasolla. On luonnollisesti olemassa erilaisia asiakastarpeita, prosesseja sekä ohjelmistoja, joista valita. Asiantuntijatiimimme voi auttaa asiakkaita löytämään oikeat ohjelmistot. Jos työajankirjausjärjestelmässä ei ole valmista integraatiota palkanlaskentaan, voimme muodostaa sellaisen, kertoo Fagerholm.

Uusien ohjelmistojen ja rutiinien käyttöönotossa on tärkeää, että henkilöstö saa selkeät säännöt ja ohjeet ohjelmiston käyttämiseen. Työajankirjaus vaikuttaa palkanlaskentaan, laskutukseen sekä projektiseurantaan. Oikeilla tiedoilla saadaan oikeaa tietoa, mutta vääristä leimauksista aiheutuu helposti virheitä palkanlaskentaan sekä laskutukseen. Projektiraportitkaan eivät silloin ole luotettavia. Siksi on tärkeää saada mukaan asiantuntijatiimi, jolla on kokemusta ohjelmistoista ja joka auttaa yrityksen alkuun uusissa rutiineissa.

Kun asiakkaamme aloittavat perustajaurakointiprojektin, käymme läpi asiat, jotka tulee ottaa huomioon jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Noogan TJ Monika Ahlskog.

Kannattavuus- ja projektiseuranta rakennusalalla

Kannattavuus on yrityksen selviytymisen kannalta kaiken A ja O. Koska rakennusyritykset työskentelevät projekteittain, ovat projektibudjetit ja -seuranta tärkeitä. Jos suuressa rakennusprojektissa menee huonosti, se vaikuttaa koko yritykseen. Meillä Noogalla on kaikki työkalut ja menetelmät budjetteja, analyysejä sekä raportteja varten ja voimme myös tarvittaessa laatia esimerkiksi kassavirtaennusteen ja muut tarvittavat tiedot pankille rahoituksen saamista varten. Olemme viime vuosina tehneet erittäin läheistä yhteistyötä useiden rakennusyritysten kanssa. Kynnys yhteydenottoon on matala ja olemme valmiina palvelemaan kaikenlaisissa muutostilanteissa rakennusyrityksen koko elinkaaren aikana, sanoo TJ Monika Ahlskog lopuksi.

Let´s focus on your mission – We are your key partner.

Ilmoittaudu Noogan maksuttomaan webinaariin, Edelleenlaskutus rakennusalalla Netvisor-käyttäjille, torstaina 4.11 klo 10.30-11.00.