Referenser

Stor fördel att få skild resultatuppföljning – Mångsidig företagare får flexibel ekonomihjälp

11.06.2020

Eftersom lönerna är SJT Trades överlägset största utgift är det mycket viktigt att de räknas rätt. Det är inte alldeles enkelt eftersom företaget har 80 anställda i både städ- och vårdbranschen, och därmed två kollektivavtal att hålla reda på. Men det är inget problem för vd Tomas Mäenpää, arbetstimmarna överförs till löneräkningssystemet och Nooga sköter resten.

SJT Trade digitaliserade sin ekonomiförvaltning med Noogas hjälp redan 2016, och sedan dess har företaget växt både på längden och bredden. Till en början fokuserade SJT Trade på städtjänster till företag och privatpersoner inom ramen för varumärket Trivsel. 2018 tog de steget in i vårdbranschen med Omsorg som erbjuder professionell hemservice, hemsjukvård och familjeservice. Det tredje och senaste affärsområdet är tvätteriet Eco-Wash som öppnades 2019.

– Vi ser tydliga synergieffekter mellan våra tre olika affärsområden. Vi växer hela tiden och det är mycket tack vare vår duktiga personal. Flera av våra anställda kan dessutom hoppa mellan Trivsel och Omsorg då det behövs, och det har vi god nytta av, säger Tomas Mäenpää.

Digital ekonomihantering blir förmånligare

SJT Trade har utvecklat ett eget ERP-system för resursplanering som integrerats med ekonomiförvaltningsprogrammet Netvisor. Företaget arbetar i ett helt digitalt system med möjlighet att skicka e-fakturor även till privatkunder och spara transaktionskostnader. Tomas Mäenpää intygar att digitaliserad ekonomihantering sänker företagets overheadkostnader på ett märkbart sätt.

– För oss är det förmånligare att sköta ekonomihanteringen via en digital bokföringsbyrå, än att anställa en person för jobbet. Dessutom kan vi beställa tjänster enligt behov. Vi har behövt mer hjälp i takt med att vi vuxit men det har aldrig varit något problem.

Som långvarig kund hos Nooga uppskattar Tomas Mäenpää också att det är samma bokförare och samma löneräknare han har haft kontakt med under hela resans gång.

– En annan stor fördel är att vi får skild resultatuppföljning för olika affärsområden inom samma bolag. Det är intressant för mig som vill veta vem som matar vem i bolaget.

Bokföringsbyrån som känner sin kund

Vid det här laget känner personalen på Nooga väl till SJT Trade som företag och vilket stöd de behöver. Löneräkningen är en utmaning med många deltidsanställda och två gällande kollektivavtal.

– Jag behöver inte hålla koll på ändringar i kollektivavtalen och hur de påverkar löner och semestrar. Arbetstimmarna granskar jag noggrant men när de sedan överförs till löneräkningssystemet och vidare till löneräknaren på Nooga så litar jag på att allt blir rätt. Har jag frågor är det bara att ringa, jag har alltid fått den hjälp jag behöver.

Förutom bokföring och löneräkning hjälper Nooga också SJT Trade med budgetering, och håller årliga möten för genomgång av bokslut.

– Det bästa med Nooga som samarbetspartner är nog att allt löper så smidigt digitalt. Servicen är snabb och bra, och det är viktigt i våra branscher där förändringar kan ske snabbt. Vi har just fått tillstånd att utvidga Omsorgs verksamhet till Vasaregionen, så det blir nästa steg för oss, säger Tomas Mäenpää.

Se också våra övriga referenser.


Erbjudande till nya kunder: Netvisor gratis i 3 mån


Nooga

Få 30 min gratis rådgivning gällande din business