Referenser

SBS Team valde Nooga

01.10.2021

SBS Team är ett företag inom byggnadsbranschen som är specialiserat sig på betonghåltagning, diamantsågning, svetstjänster och industriellt underhåll.
SBS Team är grundat år 2012 och har idag 6 heltids- och 5 deltidsanställda. Företaget har idag verksamhet i Jakobstad, Vasa och Karleby, men utför även uppdrag i övriga Finland.

Tidigare när vi inte jobbade med Nooga så följde vi upp vår ekonomi i excel. Allt var manuellt och analogt. Vi rapporterade timmar på pappersblanketter som sedan skulle faktureras. Vi förde även in alla papper fysiskt till vår bokföringsbyrå. Detta var förstås väldigt tidskrävande och inget arbete som man fick betalt för, säger Robin Granlund vd på SBS Team.

När vi sedan konstaterade att det nu är dags att modernisera vårt sätt att jobba så gick vi för att diskutera med några olika byråer. När vi sedan träffade Nooga så märkte vi att det inte endast fanns kunskap om systemet som erbjöds utan även en djupare förståelse för vår verksamhet och vad företagande innebär. Det kom direkt konkreta utvecklingsidéer, fortsätter Robin.

Noogas service har fungerat väldigt bra. Man får alltid snabbt svar och ifall det är något som man inte direkt kan svara på så tar man reda på och återkommer alltid inom samma dag.
Nu är vi hela tiden up to date med hur vår business går, man känner att man har läget under kontroll, avslutar Robin.

Läs mer om SBS Team