Avkastningskrav

12.02.2021

Avkastningskrav är en indikator för en investerings attraktivitet. Ifall inte något överskrider avkastningskravet, betyder det att resurserna kan allokeras till mer attraktiva alternativ med bättre lönsamhet. När avkastningskrav fastslås måste bl. a. kapitalkostnad och alternativa investeringsmöjligheter undersökas och beaktas.