Tuottovaatimus

12.02.2021

Tuottovaatimus viittaa siihen, mitä investoinnilla tavoitellaan. Jos tavoiteltavaan tuottovaatimukseen ei päästä, voidaan resurssit kohdistaa parempiin vaihtoehtoihin, joilla on parempi kannattavuus. Kun tuottovaatimustavoite asetetaan, mm. pääomakustannukset ja vaihtoehtokustannukset on huomioitava.