Balanslikviditet

12.02.2021

Balanslikviditet (sk. Current Ratio) anger företagets omsättningstillgångar i förhållande till företagets kortfristiga skulder. En balanslikviditet under 1 tyder på problem med att klara av de kortfristiga skulderna. Företag borde sträva efter en balanslikviditet över 1 för att lättare få tillgång till finansiering, men målnivån är mycket branschberoende.