Business Controller

12.02.2021

Business Controller är en person som analyserar företagets data och rapporterar till ledningen. Business Controlling handlar om att skapa en översyn över läget från ett finansiellt och operativt perspektiv, samt bidra med insikter från olika delar av verksamheten. Rapporter används av ledningen som beslutsunderlag. Stora företag har egna Business Controllers, medan små- och medelstora ofta anlitar en extern Business Controller på deltid.