Event

Resultat: Fiffiga Femman

04.11.2021

Tävling med företagartema för femteklassister.

Resultat TOP 10

1 Sipoonlahden koulu, 5F
2 Ahvenisjärven koulu, 5B
3 Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, 5B
4 Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, 5C
5 Oulu International school, 5A

6 Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, 5D
7 Korpilahden yhtenäiskoulu, 5B
8 Pojo kyrkoby skola, 5
9 Viherlaakson koulu, 5S
10 Joentaankuolu, 5

De 5 bästa klasserna kommer till final

Bakgrund

Nooga erbjuder ekonomiförvaltnings-, rådgivnings-, konsulterings- och systemtjänster. Nooga blir nu 5 år och födelsedagen till ära vill vi ordna en rolig nationell tävling som alla femteklassister kan delta i. Coronatiden har varit lång och begränsat möjligheterna till social kontakt. Nu när samhället öppnar upp igen vill vi erbjuda priser som ger möjlighet för eleverna att göra något roligt tillsammans. 

Tävlingens ämnen berör femte årskursens läroplan och frågorna behandlar historia, matematik och omgivningslära. Dessutom vill vi redan nu nosa på samhällslära som kommer i årskurs 6, och har valt frågor som rör företagande, ledarskap och välmående  i arbetslivet.

Totalt finns det 24 stycken flervalsfrågor. Nivån och kvaliteten på frågorna har granskats av två rektorer.

Så här går det till

Frågorna besvaras via en Forms-enkät online. Alla frågor har fyra svarsalternativ,  varav endast ett svarsalternativ är rätt. För att få fram vinnarna används två parametrar. Det första kriteriet är antalet rätta svar och det andra är svarstiden. Det gäller alltså att svara rätt på alla frågor och att göra det snabbt. Tiden startar när länken öppnas  och därför det är viktigt att eleverna är medvetna om faktorerna som inverkar på placeringen. I början skall eleverna fylla i skolans namn, klass, för- och efternamn. Att fylla i den informationen är en del av tävlingstiden, så eleverna behöver så fort som möjligt komma vidare till tävlingsfrågorna efter att de fyllt i det. Det är ändå av största vikt att den första informationen fylls i, eftersom resultatet annars inte blir godkänt. 

Varje elev deltar i tävlingen individuellt, men finalplatserna delas ut klassvis. Det räcker alltså att en elev i klassen lyckas, så kommer hela klassen vidare till final. Elevernas individuella resultat offentliggörs inte. Tävlingen kan genomföras på alla typer av apparater som har internetuppkoppling, t.ex. smarttelefon, läs/surfplatta eller dator. Enligt vår uppskattning behöver åtminstone en lektion reserveras för tävlingen. Då hinner eleverna få noggranna instruktioner och tillräckligt med tid ges för att svara på frågorna.

Finalen

Baserat på tävlingens resultat kommer de fem bästa klasserna till final. Uppgiften i finalen består av att skapa en 60 sekunder lång video om digital ekonomiförvaltning. Klasserna får rekvisita från Nooga och även noggrannare instruktioner om videon ges. Ifall klassen gör bidrag där elever syns, behövs tillåtelse av vårdnadshavare. Alla finalister får pris. 

Viktiga Datum

 • Läraren kan anmäla klassen till tävlingen senast 26.11.2021 kl. 17 på adressen https://forms.office.com/r/QjKPVW1Ni0
 • Tävlingsdagen 3.12.2021
  • Adressen till tävlingen sänds till läraren senast 2.12. 
  • Tävlingsformuläret är öppet 3.12. kl. 8-14
 • Finalisterna offentliggörs senast 10.12.2021
 • Videobidraget för finalen behöver levereras senast 28.1.2022 kl. 17.
 • Placeringen offentliggörs senast 4.2.2022

Priser

1.pris

En dag  för hela klassen på valfritt nöjesfält i Finland.  I priset ingår transport och inträde för elever och övrig nödvändig skolpersonal. 

2.pris 

300 euros GoGift Superpresentkort, vilket klassen kan använda på valfritt sätt.

3.pris

100 euros GoGift Superpresentkort, vilket klassen kan använda på valfritt sätt.

4.pris

100 euros GoGift Superpresentkort, vilket klassen kan använda på valfritt sätt.

5.pris

100 euros GoGift Superpresentkort, vilket klassen kan använda på valfritt sätt.

Info

 • De tio bästa klasserna och finalisterna offentliggörs senast 10.12.2021 på Noogas hemsida, https://www.nooga.fi och i sociala media och klassläraren meddelas. 
 • Finalisternas videobidrag och placering offentliggörs senast 4.2.2022  via Noogas  hemsida och i sociala media och klassläraren meddelas.
 • Juryn består av Noogas personal
 • Frågor skickas till info@nooga.fi
  • Observera att svarstiden kan vara lång på grund av att tävlingen är nationell. Vi rekommenderar att ni ställer frågor i så god tid som möjligt innan tävlingen. Under tävlingsdagen kan det vara så gott som omöjligt att få snabba svar på frågorna.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

Bildkälla: https://www.unsplash.com