Ekonomiförvaltning, Taloushallinto

Digitala bokföringsbyrån Nooga använder AI i ekonomiförvaltningen

16.10.2020

Digitalisering inom ekonomiförvaltning har redan länge varit en trend. Vi har diskuterat papperslös ekonomiförvaltning och automatisering av processer. Vi börjar småningom se de många fördelar, som finns med att jobba digitalt. Vi har kommit till ett läge, när löften och förhoppningar om automatiseringar och effektiveringar slutligen infrias. Detta är möjligt tack vare utvecklingen av digitala system, teknologiska plattformar och öppna gränssnitt, som möjliggör överföring av data. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) har möjlighet till automatisering av mera krävande uppgifter förbättrats ytterligare.

Artificiell intelligens (AI) eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera. (Källa: Wikipedia)

En digital bokföringsbyrå – vilka fördelar ger det ditt företag?

  • du kan jobba varifrån som helst – sköta fakturering, inköpsfakturor, betalningar där det passar dig
  • du slipper onödigt bekymmer med borttappade kvitton och hantering av pappersfakturor
  • du kan använda din tid till att utföra arbete, som faktiskt ger dig mervärde
  • du får realtidsrapporter
  • du får bättre och tillförlitligare underlag för att göra snabba beslut om så krävs

På Nooga jobbar vi för ständiga förbättringar och vi vill använda oss av den nyaste teknologin och de smartaste verktygen på marknaden. Vi använder oss av kontering med hjälp av automationsregler, som vi skapat. För detta krävs viss kompetens och förståelse av hur systemet fungerar. Tack vare våra samarbetspartners Netvisor och Fabric AI så har vi nu också möjlighet att använda oss av AI inom ekonomiförvaltningen. Vi vill ta det digitala till en ny nivå: vi vill ha digitala OCH smarta system.

Tekoäly taloushallinnossa: Sähköinen tilitoimisto Nooga hyödyntää tekoälyä taloushallinnossa

Kontering av inköpsfakturor med hjälp av AI

När AI används i ekonomiförvaltningssystemet, kan systemet på basen av tidigare inköpsfakturor och konteringar, lära sig och föreslå rätt konto och kostnadsställe. Under hösten kommer möjligheten att göra konteringar med hjälp av AI i Netvisor. Det begränsas dock till att gälla endast e-fakturor. Det är alltså inte möjligt att göra automatkonteringar för inskannade eller pdf-fakturor. Med hjälp av verktyget Fabric AI är det möjligt också för inskannade fakturor. Fabric AI fungerar även med andra ekonomiförvaltningsssystem än Netvisor och är därför ett bra alternativ för de företag, som använder sig av andra digitala ekonomiförvaltningssystem.

Digital ekonomiförvaltning sparar tid och pengar

Första steget i digitaliseringsprocessen är att komma bort från pappersfakturor, men det borde inte stanna där. Om företaget kan processa merparten av sina inköpsfakturor automatiskt, utan manuell handpåläggning, kan detta på sikt leda till inbesparing av tid. 

Förutom inbesparing av tid, kan man spara på transaktionskostnader. Inskannade pappersfakturor kostar mycket mer än e-fakturor att hantera. Trots att företagen använder sig av digitala system, kommer ännu en stor del av fakturorna som inskannade pappersfakturor och man betalar därmed månatligen onödigt stora transaktionskostnader. I och med lagändringen 1.4.2020 så har företagen rätt att kräva att leverantörerna sänder e-fakturor och det borde utnyttjas i högre grad för att öka möjligheterna till automatisering.

Bättre koll på ekonomin – med hjälp av en digital bokföringsbyrå

Blir människans insats onödig när digitalisering och AI tar över? Svaret är ”nej”, men arbetet för dem ändrar karaktär. Vi kommer i framtiden också att behöva mänsklig arbetskraft, som förstår sig på system, känner till lagar och regler och kan tolka och analysera resultat och rapporter. Vi behöver någon som gör och godkänner ordrar och fakturor. Speciellt i början är det viktigt att någon kollar att konteringar, summor och moms blir rätt. Systemet lär sig, och då är det viktigt att det inte lär sig att göra fel. Det är viktigt att samarbetet mellan inköpare och leverantörer fungerar bra. Leverantörerna behöver märka inköpsfakturor med rätta kostnadsställen i rätta fält, för att det överhuvudtaget ska finnas en möjlighet för systemet att känna igen och föreslå rätt konto och kostnadsställe. Data ska vara rätt från början. Dålig data ger dålig output och risk för felbokningar. Det behövs sakkunniga, som kan hjälpa dig ta i bruk och använda ett digitalt system. En digital bokföringsbyrå med duktiga redovisningsexperter kan hjälpa dig att få bättre koll på ekonomin.

Vi är glada att få betjäna våra kunder med moderna och smidiga lösningar!

När ekonomiförvaltningen är digital och automatisk, slipper du tidsdryga manuella arbetsskeden. Vi hjälper gärna ditt företag med digitalisering och automatisering, för att göra din arbetsvardag lättare. Ta kontakt för att höra mer om våra automationspaket!

Ta kontakt:
Monika Ahlskog
monika.ahlskog@nooga.fi
+358 50 4147 120

Written by: Monika Ahlskog


Erbjudande till nya kunder: Netvisor gratis i 3 mån