Ekonomiförvaltning, Nooga, Taloushallinto, Tarkka Ab

Affärsplan – Oy Tarkka Company Ab

14.02.2024

Projektingenjören Alma och byggingenjören Ilmo har funderat på att sälja och utveckla sin kompetens i ett eget företag. Båda är intresserade av och kunniga inom byggnadsplanering och vill starta ett företag som erbjuder dessa tjänster. Duon har också en idé om att integrera traditionell planeringstjänst med projekt- och dokumenthantering, som de är ivriga att förverkliga. Alma och Ilmo är redo att ta risken som entreprenörskapet innebär. De börjar jobba seriöst med att utveckla sin affärsidé och planera företagsverksamheten.

Vad erbjuder Oy Tarkka Company Ab?

Företaget erbjuder planering av småhus och småindustrilokaler, projektplanering för dessa byggprojekt, projektledning samt hantering av dokument för byggprojekt. Företaget säljer alltså experternas kompetens och tid, och gör jobbet med hjälp av företagets egna verktyg och egenutvecklade arbetsmetoder. I samband med ovannämnda tjänster erbjuder företaget också verktyg för projekt- och dokumenthantering (informationssystem).

Vem är Oy Tarkka Company Ab:s kunder?

Företagets viktigaste målgrupp är beställare av småhus och småindustrilokaler samt små byggföretag inom en radie av 150 kilometer från företagets hemort. Företagets mål är att skapa ett fungerande nätverk och hitta långsiktiga samarbetspartners.

Hur förverkligar Oy Tarkka Company Ab sin affärsidé?

I början är det företagarna själva som producerar företagets tjänster. De har tillgång till de verktyg som behövs och använder system som företaget köper av en extern samarbetspartner. Förutom traditionell planeringstjänst erbjuder företaget tjänster för dokumenthantering, som görs i det system som den externa samarbetspartnern har utvecklat. Projekthantering är en annan tilläggstjänst, som företaget erbjuder sina kunder redan i planeringsskedet. Företaget gör det enkelt att köpa sina tjänster genom att erbjuda tydliga paket med lättförståelig och transparent prissättning.

Marknadssituation och konkurrenter

Inom det planerade verksamhetsområdet finns cirka 20 planeringsbyråer som företaget betraktar som sina konkurrenter. De flesta av konkurrenterna har varit verksamma inom branschen under lång tid och använder sig av mycket traditionella metoder. Företaget har intervjuat 10 byggföretag och fått enhällig feedback från dem, som visar att det finns efterfrågan på moderna helhetslösningar. Byggbranschen är mycket konjunkturkänslig, och därför har företaget bestämt sig för att satsa på sin flexibilitet så att de kan byta målgrupp och även geografiskt område om det visar sig vara nödvändigt.

Delägarna har utarbetat en resultaträkning och investeringsbudget för det första året, samt en finansieringsberäkning. Utifrån dessa beräkningar har delägarna fastställt behovet av startkapital.

Baserat på affärsplanen bestämmer sig Alma och Ilmo för att grunda företaget Oy Tarkka Company Ab. De är medvetna om de risker och möjligheter som företagsverksamheten innebär. De väljer att grunda ett aktiebolag, eftersom de har konstaterat att det är det bästa alternativet med tanke på riskhantering, trovärdighet och företagets framtid. Baserat på budgeten och finansieringsberäkningen för det första året bestämmer de sig för att investera 30 000 euro vardera i företaget, totalt 60 000 euro. Affärsplanen har bekräftat att Alma och Ilmos affärsidé fungerar, så de går vidare med att grunda företaget.

Text: Ville Hautala, Interim controller, CFO ja konsult på Nooga

Gratis kostnadsförslag

Visste du att du kan byta bokföringsbyrå när som helst på året lika smidigt som vid årets början?