Nooga, Taloushallinto, Tarkka Company

Liiketoimintasuunnitelma – Oy Tarkka Company Ab

14.02.2024

Projekti-insinööri Alma ja rakennusinsinööri Ilmo ovat pohtineet oman osaamisensa jalostamista yritystoiminnaksi. Heillä on molemmilla kiinnostusta ja vahvaa osaamista rakennusten suunnittelusta, sekä tahtoa perustaa yritys näiden palveluiden tuottamiseksi. Lisäksi heillä onajatuksena tuoda perinteisen suunnittelupalvelun yhteyteen projektin- ja dokumenttien hallintaa. Ilmo ja Alma ovat molemmat valmiita ottamaan yrittäjyyden riskin ja aloittamaan vakavasti yritystoiminnan suunnittelun ja yritysidean jalostamisen.

Mitä Oy Tarkka Company Ab tarjoaa

Yritys tarjoaa pientalojen ja pienteollisuushallien suunnittelua, näiden rakennushankkeidenprojektisuunnittelua, projektinhallintaa sekä rakennushankkeiden dokumenttien hallintaa. Yritys myy siis osaamista ja asiantuntijoiden aikaa, toteuttaen nämä omilla työkaluillaan ja itse kehitetyillä työmenetelmillä. Yritys tarjoaa asiakkailleen edellä mainittujen palveluiden tuottamisen yhteydessä työkaluja projektien ja dokumenttien hallintaan (tietojärjestelmä).

Ketkä ovat Oy Tarkka Company Ab:n asiakkaita

Yritys on valinnut ensisijaiseksi kohderyhmäkseen pientalojen ja pienteollisuushallien rakennuttajat, sekä pienet rakennusliikkeet 150 kilometrin säteellä yrityksen kotipaikasta. Yrityksen tavoitteena on luoda ympärilleen toimiva verkosto ja pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.

Miten Oy Tarkka Company Ab toteuttaa liikeideaansa

Yritys tuottaa palvelunsa alkuvaiheessa siinä toimivien yrittäjien toimesta. Sillä on käytössä palveluiden tuottamiseen tarvittavat työkalut ja järjestelmät, jotka se hankkii ulkopuolisilta yrityksiltä. Yritys tuo perinteisen suunnittelutyön rinnalle lisäksi asiakirjojen hallintapalvelun, johon se käyttää ulkopuolisen yrityksen tekemää järjestelmää. Myös projektinhallinta on rinnakkaistuote, joka tuodaan asiakkaan saatavaksi jo suunnitteluvaiheessa. Yritys tekee palveluidensa ostamisen helpoksi tarjoamalla selkeitä kokonaisuuksia helposti ymmärrettävällä ja läpinäkyvällä hinnoittelulla.

Markkinatilanne ja kilpailijat

Yrityksen suunnitellulla toimialueella on noin 20 suunnittelutoimistoa, jotka yritys kokee kilpailijoikseen. Valtaosa kilpailijoista on toiminut alalla pitkään ja hyvin perinteisillä tavoilla. Yritys on haastatellut 10 rakennusliikettä ja saanut kaikilta samansuuntaista palautetta, jonka perusteella kysyntää uudistukselle ja kokonaisvaltaisemmille palveluille on. Rakennusala on hyvin suhdanneherkkä, jonka vuoksi yritys on päättänyt pysyä ketteränä ja muuttamaan tarvittaessa kohderyhmää ja maantieteellistä aluetta.

Osakkaat ovat tehneet ensimmäisen vuoden tuloslaskelma- ja investointibudjetin, sekärahoituslaskelman. Näiden laskelmien perusteella osakkaat ovat selvittäneet alkupääoman tarpeen.

Liiketoimintasuunnitelman perusteella Alma ja Ilmo päättävät perustaa yrityksen Oy Tarkka Company Ab. He ovat tietoisia yritystoiminnan tuomista riskeistä ja mahdollisuuksista. Yritysmuodoksi he ovat päättäneet osakeyhtiön, jonka he ovat todenneet olevan tarkoituksenmukaisin vaihtoehto riskinhallinnan, uskottavuuden sekä tulevaisuuden kannalta. Ensimmäisen vuoden budjetin ja rahoituslaskelman perusteella he päättävät sijoittaa yritykseen kukin 30 000 euroa, eli yhteensä 60 000 euroa. Liiketoimintasuunnitelma on vahvistanut kumppaneiden yritysidean toimivaksi, joten he ryhtyvät perustamistoimiin.

Text: Ville Hautala, Interim controller, CFO ja konsultti Noogalla

Ilmainen kustannusarvio

Tiesitkö, että voit vaihtaa tilitoimistoa ja kirjanpitäjää milloin vain? Jos olet miettinyt vaihtamista tai haluat kokeilla toista tilitoimistoa niin voimme antaa sinulle nopeasti ilmaisen kustannusarvion.