Bokföring, Kirjanpito

Miten tuloslaskelmaa tulkitaan?

23.04.2021

Jokainen yrittäjä tai muu avainhenkilö yrityksessä kohtaavat jossain vaiheessa tuloslaskelman ja taseen. On hyvä tietää, mitä raportit kertovat ja miten ne eroavat toisistaan.

Tuloslaskelman rakenne
Tuloslaskelman rakenne

Tuloslaskelma näyttää viimeisten kuukausien/tilikauden tapahtumat kannattavuusnäkökulmasta. Tase kertoo yrityksen nettovarallisuudesta, veloista ja varoista. Katso tarkemmin, miten tasetta tulkitaan. Tilinpäätöshetkellä taseen erät siirtyvät seuraavalle vuodelle ja tuloslaskelma nollautuu joka tilinpäätöksen yhteydessä.

Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme tuloslaskelmaa. Liikevaihto löytyy tuloslaskelman ensimmäiseltä riviltä ja se koostuu yrityksen myynnistä.

Materiaalit ja palvelut koostuvat muuttuvista kuluista, jotka liittyvät suoraan myyntiin. Kun liikevaihdosta vähennetään materiaalit ja palvelut, saadaan bruttotulos. Bruttotulos näyttää yrityksen tuotteiden kannattavuuden ja on lisäksi hyvä avainluku, jota on syytä seurata.

Henkilöstökulut näyttävät yrityksen palkat, palkkojen sivukulut ja kertyneet lomat. Henkilöstökulut ovat yksi yrityksen suurimmista kulueristä ja niitä kannattaa seurata kuukausittain, esimerkiksi vertaamalla henkilöstökuluja liikevaihtoon tai laskemalla paljonko liikevaihto on per työntekijä.

Henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon

Laskentakaava: Henkilöstökulut / Liikevaihto * 100

Tämä tunnusluku auttaa seuraamaan henkilöstökulujen kehitystä ja sitä voidaan käyttää myös tehokkuusmittarina. Tämä tunnusluku sopii pitkällä aikavälillä hyvin sisäistä vertailua varten, mutta sitä voi käyttää myös yritysten väliseen vertailuun. On huomioitava, että henkilöstökuluja voi olla myös ostettujen palvelujen joukossa, mikä voi vaikuttaa vertailukelpoisuuteen.

Liikevaihto/henkilö

Laskentakaava: Liikevaihto / henkilökunnan lukumäärä

Liikevaihto/henkilö on tehokkuusmittari. Laskemalla liikevaihdon per henkilö, nähdään paljonko jokainen henkilö myötävaikuttaa yrityksen liikevaihtoon.

Poistoja tehdään suuremmista hankinnoista, jotka on aktivoitu taseeseen. Hankinnoista tehdään poistot todennäköisen käyttöajan perusteella. Poistojen avulla hankinnat jakaantuvat tuloslaskelmaan monelle vuodelle.

Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut koostuvat kuluista, joita ei lueta muihin eriin. Tällaisia kuluja ovat mm. markkinointi- ja hallintokulut, vuokra- ja toimitilakulut, laite- ja esinevuokrat, fuusiotappiot, vakuutuskulut sekä valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut.

Liikevoitto (-tappio) tai käyttökate näyttää tuloksen ennen rahoitustuottoja ja -kuluja. Käyttökate on tunnusluku, joka näyttää kuinka paljon liikevaihdosta jää korkoja ja veroja varten liiketoiminnan muiden kulujen ja poistojen vähentämisen jälkeen.

Liikevoiton jälkeen vuorossa on rahoitustuotot ja -kulut. Niihin sisältyy esimerkiksi lainakorot, verojen hyvitys-ja viivästyskorot ja pankkiprovisiot.

Kun liikevaihdosta vähennetään kaikki liiketoiminnan kulut ja rahoituskulut saadaan tulos ennen veroja. Sen jälkeen tuloslaskelmassa päästään kohtaan tuloverot ja muut välittömät verot. Viimeisenä tuloslaskelmassa näet kauden tai tilikauden voiton tai tappion, joka konkreettisesti näyttää yrityksesi kannattavuuden.

Tuloslaskelma antaa paljon hyödyllistä tietoa ja sen läpikäyminen säännöllisesti on tärkeää, jotta pysyy perillä yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Lue seuraavaksi, miten tasetta tulkitaan.

Written by: Jennie Paananen & Sofia Peltola


Huoleton kirjanpito ja laskutus pienyrittäjälle

Meillä on ratkaisu, jonka avulla nykyaikaistat yrityksesi taloushallinnon. Lue lisää ja lataa esite.

Laske, mitä sähköinen kirjanpito maksaa yrityksellesi

Vaihda paperittomaan kirjanpitoon!

Tarjous uusille asiakkaille: Netvisor ilmaiseksi 3 kk

Etu kattaa Netvisor Core ja Professional pakettien kuukausimaksut ja palvelun avausmaksun.