Käyttökate

12.01.2023

Käyttökate on tunnusluku, joka kuvaa yrityksen kannattavuutta. Käyttökate lasketaan siten, että yrityksen liiketulokseen lisätään poistot arvonalentumiset.

Käyttökatteen laskeminen

Käyttökate lasketaan lisäämällä yrityksen liiketulokseen poistot ja arvonalentumiset. Käyttökateprosentti puolestaan lasketaan jakamalla käyttökate liikevaihdolla ja kertomalla saatu tulos sadalla.

Käyttökateprosentin laskentakaava:

Käyttökateprosentti (%) = (käyttökate / liikevaihto) * 100


Käyttökatetta on hankala verrata yritysten kesken. Karkeasti voisi sanoa, että käyttökatteen pitäisi olla vähintään 10%.

Asiakastieto.fi sivustolla annetaan seuraavat vertailuarvot:

  • Kaupan ala käyttökate 2-10%
  • Palvelualat käyttökate 5-15%
  • Teollisuusala käyttökate 10-25%

Kysymyksiä Käyttökatteesta

Mikä on käyttökate ja miten se lasketaan?


Käyttökate on yrityksen taloudellinen mittari, joka kuvaa yrityksen tuloksen ennen poistoja ja veroja. Käyttökate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta liiketoiminnan kulut, kuten materiaalit, palkat ja vuokrat. Käyttökate auttaa arvioimaan yrityksen kykyä tuottaa voittoa ennen rahoituskuluja ja veroja.

Miksi käyttökate on tärkeä yritykselle?


Käyttökate on tärkeä yritykselle, koska se kertoo yrityksen kyvystä tuottaa voittoa ennen rahoituskuluja ja veroja. Käyttökate auttaa myös vertaamaan yrityksen kannattavuutta muihin yrityksiin, sillä käyttökateprosentti mittaa yrityksen tulosta suhteessa liikevaihtoon.

Mitkä ovat käyttökatteen yleisimmät käyttötarkoitukset?


Käyttökate on yleisesti käytetty mittari yrityksen kannattavuuden arvioinnissa. Sitä käytetään usein myös rahoituslaitosten ja sijoittajien arviointityökaluna, kun he harkitsevat yrityksen lainan myöntämistä tai sijoitusta. Käyttökate on myös hyvä mittari yrityksen operatiivisen tehokkuuden arvioinnissa ja sen avulla voidaan löytää keinoja yrityksen liiketoiminnan parantamiseksi.

Miten käyttökate poikkeaa liiketuloksesta?


Liiketulos lasketaan vähentämällä liikevaihdosta kaikki liiketoiminnan kulut, myös poistot ja rahoituskulut. Käyttökate puolestaan lasketaan vähentämällä liikevaihdosta vain liiketoiminnan kulut, joten käyttökatteessa ei huomioida rahoituskuluja ja poistoja. Käyttökatteesta ja liiketuloksesta voidaan kuitenkin saada molemmista tärkeää tietoa yrityksen kannattavuudesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Mistä löydän tietoja yrityksen käyttökatteesta?


Käyttökate löytyy yleensä yrityksen tilinpäätöksestä. Monet yritykset julkaisevat myös kvartaali- ja vuosiraportteja, joissa käyttökate on yleensä ilmoitettu. Lisäksi joissain tapauksissa käyttökate löytyy myös yrityksen verkkosivuilta tai muista julkisista lähteistä.