Käyttökate

12.02.2021

Käyttökate on tunnusluku, joka kuvaa yrityksen kannattavuutta. Käyttökate lasketaan siten, että yrityksen liiketulokseen lisätään poistot arvonalentumiset.

Käyttökateprosentti (%) = (käyttökate/liikevaihto) * 100

Käyttökatetta on hankala verrata yritysten kesken. Karkeasti voisi sanoa, että käyttökatteen pitäisi olla vähintään 10%. Asiakastieto.fi sivustolla annetaan seuraavat vertailtuarvot:

Kaupan ala 2-10%, Palvelut 5-15%, Teollisuus 10-25%

Kiinnostavaa on seurata käyttökatteen kehitystä oman yrityksen osalta.