Tase

12.02.2021

Tase on raportti, joka näyttää organisaation varallisuuden, velat ja oman pääoman osuuden tiettynä ajankohtana.