Täckningsgrad

12.02.2021

Täckningsgrad visar hur stor andel av försäljningspriset som utgörs av täckningsbidraget i procent. Täckningsgraden kallas även bruttovinstmarginal eller bruttovinstprocent. Formeln som används i beräkningen är täckningsbidrag/särintäkt. Som tumregel kan användas att företaget rekommenderas satsa på de produkter som har högst täckningsgrad och därmed bidrar mest till verksamheten.