Business Intelligence

12.02.2021

Business Intelligence (BI) är en process eller ett system som används i företag och organisationer för att samla in, strukturera och mäta stora mängder av data. Insamlat data analyseras och används som underlag för att fatta beslut om framtida åtgärder.