Tuottoaste

12.02.2021

Tuottoaste osoittaa kuinka suuri osa myyntihinnasta koostuu katetuotosta prosentteina. Tuottoasteesta käytetään myös nimitystä bruttovoittomarginaali tai bruttovoittoprosentti. Laskennassa käytetään kaavaa Katetuotto/lisätuotto. Perussääntönä voidaan pitää sitä, että yritystä suositellaan panostamaan niihin tuotteisiin, joissa on korkein tuottoaste ja ovat siten yritykselle kannattavimpia.