Räntetäckningsgrad

12.02.2021

Räntetäckningsgrad används som ett mått inom ekonomistyrning. Det berättar vilken förmåga ett företag har att betala ränta på sina skulder. Räntetäckningsgraden räknas ut med formeln (rörelseresultat + finansiella intäkter) /finansiella kostnader. Om svaret är mindre än 1 räcker företagets intäkter inte till för att täcka räntekostnaderna. Räntetäckningsgraden kan förbättras genom att försöka höja rörelseresultatet med högre intäkter och/eller genom att minska räntekostnaderna genom förhandling med banken.