Korkokateaste

12.02.2021

Korkokateastetta käytetään laskentatoimen mittana. Sen avulla voidaan arvioida, minkälaiset valmiudet yrityksellä on maksaa lainoista aiheutuvat korkokulut. Korkokateaste lasketaan kaavalla (Liikevoitto + rahoitustuotot) / rahoituskulut. Jos tulos on pienempi kuin 1, tuotot eivät riitä kattamaan korkokuluja. Korkokateastetta voidaan parantaa yrittämällä nostaa liikevoittoa korkeammilla tuotoilla tai yrittämällä pienentää korkokuluja neuvottelemalla pankin kanssa.