Likviditet

12.02.2021

Likviditet handlar om företagets möjlighet att betala sina kortfristiga lån. Om man på ett företag kan betala av sina kortfristiga lån i tid är man likvid.