Skuldsättningsgrad

12.02.2021

Skuldsättningsgrad dvs. totala skulder jämfört med eget kapital, ger ett företags finansiella risk eller räntekänslighet. Trots dess likheter till soliditet, betyder skuldsättningsgrad inte samma sak.