Kapitalkostnad

12.02.2021

Kapitalkostnad utgör den totala kostnaden för ett lån under en viss tid. Den vanligaste kapitalkostnaden är den ränta som en långivare kräver för att låna ut pengar. Inom företagsekonomin handlar det om bokföringsmässiga värdeminskningskostnader och utgör många gånger t.ex. kostnader för kapital som bundits i fastigheter och består av räntor och kalkylmässiga avskrivningar.