Pääomakustannus

12.02.2021

Pääomakustannuksella tarkoitetaan lainojen kokonaiskustannuksia tietyn ajanjakson aikana. Yleiset pääomakustannukset ovat lainanantajien rahan lainaamiseen vaatimia korkoja. Yritystaloudessa on kyse kirjanpidollisista arvonvähennysmenoista, kuten kiinteistöön sidotun pääoman kustannuksista, jotka koostuvat koroista ja laskennallisista poistoista.