Digital ekonomiförvaltning

12.02.2021

Med digital ekonomiförvaltning avses att de olika funktionerna i ekonomiförvaltningen görs digitalt och automatiseras. Med hjälp av digital ekonomiförvaltning kan man få bokföring i realtid.