Bokslut

12.02.2021

Bokslutet beskriver företagets resultat och ekonomiska ställning. Bokslutet består av resultaträkning, balansräkning, noter. När det gäller större företag behöver även finansieringsanalys och verksamhetsberättelse ingå. Balansspecifikationer ska upprättas för att bekräfta innehållet i bokslutet, men de registreras inte i handelsregistret.