Nettopris

12.02.2021

Nettopris innebär priset efter avdrag. I nettopriset ingår inte mervärdesskatt.