Data-analys

12.02.2021

Data-analys görs ofta på basis av den information som samlats in med hjälp av BI. Genom att analysera data kan man dra slutsatser om hur bra företaget går och vilka förändringar som behöver göras. Detta används sedan som underlag för att fatta välgrundade och ekonomiskt hållbara beslut.