Dashboard

12.02.2021

Dashboard är en digital informationstavla där viktiga nyckeltal presenteras på ett lättfattligt sätt. För företag är det ett bra verktyg för rapportering eller när man snabbt och synligt vill bli uppmärksammad på förändringar i t. ex. minskad försäljning. Orsaken till förändringar behöver kunna utredas lätt genom att via dashboarden klicka sig vidare till informationen bakom.