Tietojen analysointi

12.02.2021

Tietojen analysointi tehdään usein BI:n keräämien tietojen perusteella. Analysoimalla tietoja voidaan tehdä johtopäätöksiä liiketoiminnan sujuvuudesta ja mahdollisesti tehtävistä muutoksista. Näitä tietoja käytetään perustana taloudellisten päätösten tekemiseen ja ymmärtämiseen.