Avskrivning

12.02.2021

Avskrivning innebär att man fördelar kostnaden för en tillgång under dess ekonomiska livslängd. Anskaffningspriset fördelas alltså över flera år.