Tilinpäätös

12.02.2021

Tilinpäätös antaa tietoa yrityksen tuloksesta ja varallisuudesta. Tilinpäätös koosstuu tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista. Isompien yritysten osalta siihen kuuluu myös rahoituslaskelma ja toimintakertomus. Tase-erittelyt on laadittava varmentamaan tilinpäätöstä, mutta niitä ei rekisteröidä kaupparekisteriin.