Experthjälp med föreningens ekonomi

När du låter experter sköta föreningens ekonomiförvaltning, kan du själv fokusera på kärnverksamheten. Kolla våra tjänster och begär en gratis kostnadsuppskattning!

Trusted By

Byt till Nooga redan idag

Föreningar har en vardag fylld av utmaningar, det mest onödiga bekymret är troligen bokföringen. Den behöver nämligen inte sluka orimligt mycket av de föreningsaktivas resurser, på bekostnad av verksamheten.

Modern bokföring, löneräkning, ekonomistyrning, projektuppföljning, utveckling av föreningsverksamheten och systemlösningar är tjänster som vi kan skräddarsy för att underlätta er vardag. Alla tjänster är enkla att ta i bruk hos oss.

3 skäl att välja Nooga

1

Mångsidigt utbud av tjänster

Har din nuvarande bokföringsbyrå svårt att matcha dina behov? Hos oss får du mer än bokföringstjänster, vi ger också rådgivning om specialfrågor om föreningsverksamhet.

2

De bästa digitala verktygen

Du har väl slutat ösa papperskvitton över din bokförare? Hos oss får du tillgång till de senaste digitala verktygen, både när det gäller fakturering, bokföring samt arbetstids- och projektuppföljning.

3

Direktnummer till egen rådgivare

Vi svarar när du ringer och slussar dig inte vidare till någon annan. Hos oss får du en egen rådgivare som alltid sköter dina ärenden, och ett direktnummer till denna person.

Nooga – en ekonomipartner för föreningar

Nooga kan erbjuda följande helhetslösningar för föreningsverksamhet:

  • Budget och budgetuppföljning
  • Uppföljning av projekt
  • Ekonomiska läget i realtid
  • Möjlighet till systemintegrationer
  • Digital underskrift av protokoll
  • Fakturor kan godkännas och betalas varifrån som helst

Nooga har ett team bestående av experter inom olika delområden som jobbar med olika föreningar. På Nooga kan vi hjälpa till med att svara på frågor gällande föreningsverksamhet.

Digital ekonomiförvaltning sparar tid

Då föreningar och organisationer jobbar i digitala system, går det mindre tid åt till:

  • att samla underskrifter och godkännanden av olika personer.
  • hämta fram bokföringsmaterial från e-post och annat eftersom all information finns i Netvisor.
  • att göra upp budgetjämförelser manuellt eller via olika program.
  • onödiga manuella och överlappande mellansteg > mera värdefull tid för själva verksamheten.

F.A.Q

Kan en förening skänka pengar?

Jo, en förening kan donera pengar, om några villkor uppfylls. Kolla villkoren och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Kan en förening betala lön?

Jo, en förening kan betala lön men det finns vissa regler som måste följas. Kolla reglerna och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Måste en förening ha ett konto?

Jo, en förening behöver ha ett eget konto för skötseln av bankärenden. Läs mer om föreningskonton och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Får en förening tjäna pengar?

Jo, en förening får generera vinst men det får inte vara föreningens huvudsakliga syfte. Hur kan en eventuell vinst då användas i föreningen? Kolla svaret och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Kan föreningens ordförande också vara kassör?

Jo, samma person kan vara både ordförande och kassör. Men vad behöver en person med dubbelroll tänka på? Kolla svaret och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Kan en förening fakturera?

Jo, en förening kan skicka fakturor för föreningsverksamhetens kostnader. Läs mer och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Är en förening skattepliktig?

Jo, en förening ska betala skatt – i vissa fall. Läs mer om vad det betyder i praktiken och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Vem godkänner föreningens fakturor?

Föreningens styrelse godkänner föreningens fakturor. Kolla svaren på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Är en förening momspliktig?

Jo, föreningsverksamheten är momspliktig, antingen helt eller delvis. Läs mer om vad det betyder i praktiken och hitta svar på andra frågor som gäller föreningens ekonomihantering.

Vill du ha hjälp med föreningens ekonomihantering?

Fråga efter en gratis kostnadsuppskattning för föreningens bokföringstjänster.

Referens

Föreningens ekonomi sköts digitalt

När kalkylprogrammet börjar kännas övermäktigt är det dags att hitta smidigare sätt att sköta föreningsekonomin. Nina Brännkärr-Friberg på Project Liv hittade Nooga, och är mycket nöjd med den smidiga digitala ekonomihanteringen och expertisen som kommer på köpet.

Det är logiskt och enkelt att använda programmet, även för en som är ovan. Jag tror att många mindre föreningar också skulle ha stor nytta av programmet, och den hjälp som en extern bokföringsbyrå kan ge när det gäller föreningsekonomin.


Nina Brännkärr-Friberg – Project Liv Rf.

Begär offert för företagets ekonomilösningar

Vi skräddarsyr offerten enligt föreningens behov. För offerten behöver vi vissa uppgifter om föreningen. Ange rätt antal nedan.

Antal löner per månad
Antal inköpsfakturor per månad
Antal försäljningsfakturor per månad
Antal kvitton per månad

Tips från experter på föreningsekonomi

Det är en konst att hantera föreningens ekonomi. Nooga har experter som kan hjälpa. Läs ekonomiexperten Cecilia Byggmästars tips till föreningar!