Konsultointi

Haasteet ovat osa yrittäjän työpäivää. Ehkä yrityksesi on voimakkaassa kasvuvaiheessa ja etsit ulkoista rahoitusta tai yrität päästä pois talouden taantumasta. Ehkä harkitset yrityksesi myymistä tai uuden strategian luomista, joka tuo mukanaan suuria muutoksia yrityksen sisällä. Konsulttimme omaavat pitkän ja laajan kokemuksen alalta ja toimivat mielellään tukenasi matkan varrella.

Muutosohjelma

Jotta suunnittelemasi muutokset todella onnistuvat, tarvitaan
konkreettinen toimintasuunnitelma. Lohkomalla isompi strategia selkeisiin pienempiin tavoitteisiin
ja toimiin, saadaan organisaatiolle luotua yhteinen suunta. Selkeän suunnan ja mitattavissa olevien
tulosten avulla muutosohjelma on mahdollista toteuttaa.

Yritysjärjestely

Yritysjärjestelyssä ei ole kyse ainoastaan rahan siirtämisestä taskusta toiseen. Onnistunut
yrityskauppa sisältää useita eri vaiheita, kuten neuvotteluja, osapuolten tahtotilan selvittämistä,
erityyppisiä kartoituksia, dokumentteja ja arviointeja unohtamatta henkilöstön sitouttamista
muutokseen. Yritysjärjestely ei pääty kaupan toteutumisen. Onnistunut liiketoiminnan haltuunotto
mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

Rahoitusstrategia

Kun aloitat uuden yrityksen, yrityksesi kasvaa nopeasti tai suunnittelet laajentamista ulkomaille,
saatat tarvita ulkoista rahoitusta. Voimme auttaa sinua arvioimaan rahoituksen tarvetta,
kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja sekä laatimaan tarvittavat rahoitusta koskevat hakemukset.
Ammattilaisten avulla rahoituksen saamisen ja yritykselle sopivimman rahoitusmuodon löytämisen
todennäköisyys on suurempi.

Kasvu ja kannattavuus

Voimme auttaa sinua parantamaan yrityksesi
kasvumahdollisuuksia ja kannattavuutta. Kartoitamme ensin tämänhetkisen tilanteesi, minkä jälkeen
kehitämme kasvustrategioita ja liiketoimintasuunnitelman yhdessä yrityksen kanssa. Laadimme
budjetit, kassavirtaennusteet ja valitsemme tärkeimmät suhdeluvut, joita myös seuraamme.
Kannattavuuden parantamiseksi saattaa olla tarpeen parantaa tiettyjen prosessien tehokkuutta. Tuemme
yritystä koko kehitysprosessin ajan kartoituksesta toteutukseen. Aiemmin kannattavia olleita
yrityksiä, jotka ovat tällä hetkellä laskussa, autamme nousemaan jälleen!

Väliaikainen CFO

Väliaikainen CFO vastaa yhtiön talouden hallinnasta halutulla tavalla. Esimerkiksi budjetin
hallinnointi, ennusteet ja raportointi yrityksen johdolle voivat kuulua talouden hallintaan.
Kyseinen palvelu on tarpeellinen usein siirtymäkauden aikana, kuten esimerkiksi silloin kun työsuhde
päättyy ja yritys ei löydä välittömästi korvaajaa. Toinen tyypillinen tilanne on, että yritys on
toteuttamassa laajempaa hanketta, joka vaatii huippuluokan asiantuntemusta varainhoidon valvontaan.

“Kun yrityksessä on käynnissä muutoksia, konsulttimme voivat toimia kuuntelijoina, neuvonantajina tai toteuttajina.  Me yksinkertaistamme, muutamme ja parannamme, jotta sinulle jää enemmän aikaa siihen, minkä osaat parhaiten.”
Anders Finne, konsultti, Nooga Consulting