Konsultointi

 

Haasteet ovat osa yrittäjän työpäivää. Ehkä yrityksesi on voimakkaassa kasvuvaiheessa ja etsit ulkoista rahoitusta tai yrität päästä pois talouden taantumasta. Ehkä harkitset yrityksesi myymistä tai uuden strategian luomista, joka tuo mukanaan suuria muutoksia yrityksen sisällä. Konsulttimme omaavat pitkän ja laajan kokemuksen alalta ja toimivat mielellään tukenasi matkan varrella.

“Kun yrityksessä on käynnissä muutoksia, konsulttimme voivat toimia kuuntelijoina, neuvonantajina tai toteuttajina.  Me yksinkertaistamme, muutamme ja parannamme, jotta sinulle jää enemmän aikaa siihen, minkä osaat parhaiten.”
Anders Finne, konsultti, Nooga Consulting

Muutosohjelma

 

Jotta suunnittelemasi muutokset todella onnistuvat, tarvitaan
konkreettinen toimintasuunnitelma. Lohkomalla isompi strategia selkeisiin pienempiin tavoitteisiin ja toimiin,
saadaan organisaatiolle luotua yhteinen suunta. Selkeän suunnan ja mitattavissa olevien tulosten avulla
muutosohjelma on mahdollista toteuttaa.

 

Käytämme skaalautuvaa muutosprosessia, joka pitää sisällään seuraavat neljä vaihetta:

 

Analysointi

Suunnittelu ja kehitys

Toteutus

Tuki

 

Yritysjärjestely

 

Yritysjärjestelyssä ei ole kyse ainoastaan rahan siirtämisestä taskusta
toiseen. Onnistunut yrityskauppa sisältää useita eri vaiheita, kuten neuvotteluja, osapuolten tahtotilan
selvittämistä, erityyppisiä kartoituksia, dokumentteja ja arviointeja unohtamatta henkilöstön sitouttamista
muutokseen. Yritysjärjestely ei pääty kaupan toteutumisen. Onnistunut liiketoiminnan haltuunotto mahdollistaa
tavoitteiden saavuttamisen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

 

Rahoitusstrategia

 

Kun aloitat uuden yrityksen, yrityksesi kasvaa nopeasti tai suunnittelet
laajentamista ulkomaille, saatat tarvita ulkoista rahoitusta. Voimme auttaa sinua arvioimaan rahoituksen tarvetta,
kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja sekä laatimaan tarvittavat rahoitusta koskevat hakemukset. Ammattilaisten
avulla rahoituksen saamisen ja yritykselle sopivimman rahoitusmuodon löytämisen todennäköisyys on suurempi.

 

Kasvu ja kannattavuus

 

Voimme auttaa sinua parantamaan yrityksesi kasvumahdollisuuksia ja
kannattavuutta. Kartoitamme ensin tämänhetkisen tilanteesi, minkä jälkeen kehitämme kasvustrategioita ja
liiketoimintasuunnitelman yhdessä yrityksen kanssa. Laadimme budjetit, kassavirtaennusteet ja valitsemme tärkeimmät
suhdeluvut, joita myös seuraamme. Kannattavuuden parantamiseksi saattaa olla tarpeen parantaa tiettyjen prosessien
tehokkuutta. Tuemme yritystä koko kehitysprosessin ajan kartoituksesta toteutukseen. Aiemmin kannattavia olleita
yrityksiä, jotka ovat tällä hetkellä laskussa, autamme nousemaan jälleen!

 

Väliaikainen CFO

 

Väliaikainen CFO vastaa yhtiön talouden hallinnasta halutulla tavalla.
Esimerkiksi budjetin hallinnointi, ennusteet ja raportointi yrityksen johdolle voivat kuulua talouden hallintaan.
Kyseinen palvelu on tarpeellinen usein siirtymäkauden aikana, kuten esimerkiksi silloin kun työsuhde päättyy ja
yritys ei löydä välittömästi korvaajaa. Toinen tyypillinen tilanne on, että yritys on toteuttamassa laajempaa
hanketta, joka vaatii huippuluokan asiantuntemusta varainhoidon valvontaan.