Konsultointi

Haasteet ovat osa yrittäjän työpäivää. Ehkä yrityksesi on voimakkaassa kasvuvaiheessa ja etsit ulkoista rahoitusta tai yrität päästä pois talouden taantumasta. Ehkä harkitset yrityksesi myymistä tai uuden strategian luomista, joka tuo mukanaan suuria muutoksia yrityksen sisällä. Konsulttimme omaavat pitkän ja laajan kokemuksen alalta ja toimivat mielellään tukenasi matkan varrella.

Muutosohjelma

Jotta suunnittelemasi muutokset todella onnistuvat, tarvitaan konkreettinen toimintasuunnitelma. Lohkomalla isompi strategia selkeisiin pienempiin tavoitteisiin ja toimiin, saadaan organisaatiolle luotua yhteinen suunta. Selkeän suunnan ja mitattavissa olevien tulosten avulla muutosohjelma on mahdollista toteuttaa.

Yritysjärjestely

Yritysjärjestelyssä ei ole kyse ainoastaan rahan siirtämisestä taskusta toiseen. Onnistunut yrityskauppa sisältää useita eri vaiheita, kuten neuvotteluja, osapuolten tahtotilan selvittämistä, erityyppisiä kartoituksia, dokumentteja ja arviointeja unohtamatta henkilöstön sitouttamista muutokseen. Yritysjärjestely ei pääty kaupan toteutumisen. Onnistunut liiketoiminnan haltuunotto mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

Rahoitusstrategia

Kun aloitat uuden yrityksen, yrityksesi kasvaa nopeasti tai suunnittelet laajentamista ulkomaille, saatat tarvita ulkoista rahoitusta. Voimme auttaa sinua arvioimaan rahoituksen tarvetta, kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja sekä laatimaan tarvittavat rahoitusta koskevat hakemukset. Ammattilaisten avulla rahoituksen saamisen ja yritykselle sopivimman rahoitusmuodon löytämisen todennäköisyys on suurempi.

Kasvu ja kannattavuus

Voimme auttaa sinua parantamaan yrityksesi kasvumahdollisuuksia ja kannattavuutta. Kartoitamme ensin tämänhetkisen tilanteesi, minkä jälkeen kehitämme kasvustrategioita ja liiketoimintasuunnitelman yhdessä yrityksen kanssa. Laadimme budjetit, kassavirtaennusteet ja valitsemme tärkeimmät suhdeluvut, joita myös seuraamme. Kannattavuuden parantamiseksi saattaa olla tarpeen parantaa tiettyjen prosessien tehokkuutta. Tuemme yritystä koko kehitysprosessin ajan kartoituksesta toteutukseen. Aiemmin kannattavia olleitayrityksiä, jotka ovat tällä hetkellä laskussa, autamme nousemaan jälleen!

Väliaikainen CFO

Väliaikainen CFO vastaa yhtiön talouden hallinnasta halutulla tavalla. Esimerkiksi budjetin hallinnointi, ennusteet ja raportointi yrityksen johdolle voivat kuulua talouden hallintaan. Kyseinen palvelu on tarpeellinen usein siirtymäkauden aikana, kuten esimerkiksi silloin kun työsuhde päättyy ja yritys ei löydä välittömästi korvaajaa. Toinen tyypillinen tilanne on, että yritys on toteuttamassa laajempaa hanketta, joka vaatii huippuluokan asiantuntemusta varainhoidon valvontaan.

“Kun yrityksessä on käynnissä muutoksia, konsulttimme voivat toimia kuuntelijoina, neuvonantajina tai toteuttajina.  Me yksinkertaistamme, muutamme ja parannamme, jotta sinulle jää enemmän aikaa siihen, minkä osaat parhaiten.”
Anders Finne, konsultti, Nooga Consulting