Pressmeddelande

Uppsving i bokföringsbranschen – klassiska byrån hittar modern form

21.05.2019

Bokföringsbranschen växer och anställda ser ljust på framtiden. Med digitaliseringen följer nya arbetssätt och spännande utvecklingsmöjligheter. Den traditionella bokföringsbyrån håller på omformas till en modern arbetsplats.

Våren brukar vara en tuff tid på bokföringsbyrån. Det är hektiska veckor då alla kunders bokslut ska färdigställas. På den digitala bokföringsbyrån Nooga i Jakobstad har det däremot varit ovanligt lugnt den här våren. Knappt någon övertid alls, konstaterar vd Monika Ahlskog.

– Våra kunder har digitaliserat sin bokföring och kan därmed hålla koll på företagets ekonomi i realtid. Bokslutet följs upp kontinuerligt under året vilket betyder att bokförarnas arbetsbelastning har blivit mycket jämnare. Vi behöver inte stressa på våren, säger hon.

Branschens omsättning ökade med 6,5 procent

Bokföringsbranschen i Finland fick ett rejält uppsving ifjol. Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen för bokförings- och bokslutstjänster med hela 6,5 procent, och överskred därmed en miljard euro. Slutet av 2018 blev speciellt livligt, omsättningen ökade med hela 9,7 procent under årets sista kvartal.

Nooga växer också kraftigt, och har i dag 18 anställda på kontoren i Karleby, Jakobstad och Vasa. Det är hård konkurrens om duktiga bokförare, men Nooga har lyckats väl med rekryteringen. Orsaken till det tror Monika främst är att företaget inte drivs som en traditionell bokföringsbyrå, utan mera som ett modernt IT-företag med platt organisation och låg hierarki.

– Vi tar vara på goda idéer oavsett vem som framför dem. Det är viktigt för oss att skapa en fin gemenskap där alla får känna sig delaktiga. I fjolårets personaltrivselundersökning gav så gott som alla våra anställda Nooga utmärkt vitsord som arbetsplats. Det visar att vi är på rätt väg, säger hon.

Digitaliseringen betraktas som en intressant möjlighet

De som arbetar inom ekonomiförvaltning upplever sin bransch som intressant, och ser digitaliseringen som en möjlighet. Det visar en undersökning som gjorts av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf i december 2018. Syftet med kartläggningen var att undersöka karriär- och löneutvecklingen bland anställda inom ekonomiförvaltning.

Resultatet som publicerades i februari 2019 visade att utbildning lönar sig. Anställda med EBR-examen (examen i bokföring och redovisning) hade högre lön och mer intressanta arbetsuppgifter än sina kolleger med lägre utbildning. Arbetsgivarna satsar gärna på att utbilda experter som i sin tur kan skapa en bättre kundupplevelse.

– En kunnig bokförare ger inte enbart rapporter och prognoser, han eller hon kan också tolka siffrorna och ge goda råd. För kunden är det ett viktigt mervärde, säger Monika Ahlskog.