Referenser

Digital bokföring- Ett naturligt steg i utvecklingen

23.02.2023

Närpes är växthusodlingens centrum och där produceras 60 % av tomaterna och 50 % av gurkorna i Finland. Totalt beräknas växthusnäringen sysselsätta cirka 1 200 personer i staden (närpes.fi).  Ulf Harf är tredje generationens växthusodlare. Tillsammans med frun Susanne Harf leder han företaget Harfs Handelsträdgård Ab som odlar gurkor i fyra växthus, med en totalareal 10 686 kvadratmeter. Det var ändå inte en självklarhet att Ulf skulle bli växthusodlare även om intresset alltid funnits. Han utbildade sig till husbyggare och jobbade inom branschen i mer än 10 år innan han skolade om sig till växthusodlare och återvände till familjeföretaget.

För en novis inom växthusnäringen kan det vara svårt att förstå hur mycket tid, kunskap och arbete som ligger bakom de inhemska gurkorna vi kan köpa i affären. Ulf Harf berättar att gurkan är väldigt känslig och att det därför är ytterst viktigt med noggrann hygien och desinfektion av såväl människor och verktyg som av själva växthusen. Temperaturförändringar på bara några grader kan också göra så att odlingen misslyckas.

– Vi får ut väldigt många mätvärden ur växthusen så vi kan mäta i princip allt som går att mäta. Exempelvis kan plantornas vattenflöde och skillnaden mellan bladtemperaturen och den omgivande lufttemperaturen mätas. Dessa mätvärden ger oss indikationer på plantaktiviteten och tillväxttakten, förklarar Ulf.

Ett intresse för teknik och automatik

Ulf Harf har ett stort intresse för teknik och det finns det gott om i växthusen. Målet är att optimera automatiken och klimatstyrningen för att uppnå en så bra skörd och kvalitet som möjligt. Han håller bland annat på att byta ut belysningen i växthusen för att lättare kunna reglera ljuset och värmen och på så sätt ytterligare förbättra kvaliteten på gurkorna.

Intresset för teknik och automatisering påverkade också valet att frångå pappersbokföringen och byta till Netvisor i slutet av 2021. Ett arbetssätt med mindre papper lockade och tankarna om att byta till ett digitalt bokförings- och löneräkningssystem hade funnits en längre tid. Det är Susanne som sköter de administrativa uppgifterna i företaget.

– Du tycker om papper och jag tycker om lampor, skämtar Ulf när han berättar om arbetsfördelningen mellan makarna. Vi kompletterar varandra väldigt bra där, flikar Susanne in.

Digitala system underlättar det administrativa arbetet

En egenskap som paret särskilt vill lyfta fram med Netvisor är möjligheten att på ett snabbt och smidigt sätt kunna plocka fram äldre fakturor. Olika bestämmelser och riktlinjer gällande EU-stöd kräver exempelvis att odlaren ska kunna påvisa att fakturor blivit betalda och att varor/tjänster konkurrensutsatts.

– Om man exempelvis måste leta upp en gammal faktura och kontrollera vad priset på biologiskt bekämpningsmedel var året innan så är det väldigt enkelt att plocka fram den i Netvisor, berättar Ulf Harf.

Innan Netvisor togs i bruk var Susanne tvungen att ringa bokföraren och be henne plocka fram fakturan och ock skicka över den. En tidskrävande och ineffektiv process. Susanne sköter även konteringen av inköpsfakturor själv och uppskattar att hon nu kan göra det oberoende var hon befinner sig, även under semesterresor i Spanien.

Förutom att byta till ett digitalt bokföringsprogram valde paret Harf att via Nooga även att ta i bruk Deltabit, ett program för elektronisk arbetstidsuppföljning. I Deltabit sköts tidsrapporteringen med hjälp av mobil arbetstidsuppföljning och stämpelklockor, beräkning av arbetstid och arbetsfasrapportering. Materialet tolkas och förs in i Netvisor av Noogas löneräknare.

– Stämpelklockan är väldigt bra. Den pratar jag väldigt gott för åt andra som funderar på att byta tillvägagångssätt, berättar Susanne. Thomas Fagerholm har varit till stor hjälp då han både är kunnig inom den tekniska biten men också har kunskap om kollektivavtalen, fortsätter Ulf.

En låg tröskel till att ta kontakt är nyckeln till ett gott samarbete

Flytten från pappersbokföring till ett digitalt system gick enligt Susanne väldigt smidigt och enkelt. Hon berättar att de bara ringde deras bokförare Ann-Sofi på Nooga och så var flytten i gång. Att ha en och samma bokförare genom hela processen underlättade. Genom åren har bokföraren även lärt sig om verksamheten och vet vad som är på gång, något som paret ser som en stor fördel.

– Jag behöver inte ens nämna mitt ärende före hon vet vad jag menar, säger Susanne med ett leende.

Något som paret verkligen uppskattar i samarbetet med Nooga är ärligheten och den låga tröskeln för att ta kontakt. Om misstag sker vågar bokföraren och löneräknaren ta kontakt med Susanne och meddela och vice versa då Susanne har något hon undrar över.

En investering för framtiden

Ett digitalt bokföringssystem kan till en början kännas som en dyr investering men Ulf menar att det är en långsiktig investering som på sikt blir förmånligare än pappersbokföring. Framför allt sparar de digitala systemen tid och ”tid är pengar”.

– Nu har jag faktiskt tid att fokusera på odlingen och jag har konstant nya projekt på gång, säger Ulf.

Susanne anser också att de digitala systemen är mer säkra och pålitliga jämtemot anställda. Då de tack vare systemen har möjlighet att direkt kontrollera hur många timmar de arbetat.

Ett stort socialt ansvar

Förutom att se till att de anställda har det bra på arbetsplatsen ser paret även till att deras anställda har det bra utanför arbetet. Susanne har tidigare jobbat som familjearbetare och hennes intresse för att hjälpa syns också i hennes roll i företaget. Arbetskraftsinvandringen är viktig för växthusnäringen och paret Harf hjälper sina anställda att skapa en trygg tillvaro i Närpes. Susanne stöder de anställda bland annat i dagis- och bankbestyr, att hitta boende och hjälper dem att återförenas med sina barn.  Ibland ordnar de också kortare resor för sina anställda eller bjuder in till pizzakvällar.

– Susanne har tid för alla anställda, berättar Ulf.

Genom Nooga valde Ulf och Susanne Harf att donera pengar till Project Liv. rf. Något vi på Nooga tackar ödmjukast för.