Ekonomiförvaltning

Pensioner och förmåner anmäls till Inkomstregistret från och med 1.1.2021

15.09.2020

Under 2019 och 2020 har såväl arbetsgivare som hushåll anmält betalda löner till Inkomstregistret inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. Det här har under det innevarande året påskyndat t.ex. behandlingen av ansökningar från myndigheter, såsom sjuk-och föräldradagpenningar.

Från början av nästa år kommer även pensioner och förmåner att anmälas till Inkomstregistret. Också dessa anmälningar görs alltid av betalaren. Förutom löneinkomster i realtid kommer Inkomstregistrets användare framöver även ha tillgång till pensioner och förmåner som betalats ut till personer. Detta möjliggör snabbare behandling av ansökningar för till exempel FPA och arbetslöshetskassornas del.

Även Utsökningsverket hör till dem som kommer att börja använda sig av Inkomstregistrets uppgifter. Utsökningsverket kommer nu behändigt kunna hämta de inkomster som betalats till gäldenären från Inkomstregistret och därmed följa med att utmätningen gjorts enligt anvisningarna. Förutom information om löntagarens inkomst kan Utsökningsverket också få information om till exempel tidsbegränsade anställningsförhållanden och om den avtalade arbetstiden förutsatt att prestationsbetalaren tillämpar ett mer kompletterande anmälningssätt.

Written by: Anna Ojala