Verifikat

12.02.2021

Verifikat är underlag på en affärshändelse i bokföringen (t. ex. kvitto, faktura, annat fysiskt eller elektroniskt dokument).