Balansspecifikation

12.02.2021

I balansspecifikationerna specificeras innehållet för de olika kontona i balansräkningen.